Tři králové pomohli rodinám s dětmi

19. 3. 2012

IMG 8962

Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi, spadající pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, není určena pouze rodičům na mateřské a rodičovské dovolené, ale také ženám a dívkám, které jsou vystaveny domácímu násilí, nečekanému těhotenství či jinému problému, s jehož řešením si nevědí rady a potřebují pomoci.

Toto poradenství už sedm let zprostředkovává pracovnice v prorodinných službách Hana Jelínková, která si na svém profesním „kontě" nese řadu silných příběhů svých klientek, které vyhledaly tuto službu se žádostí o pomoc. O jeden z nich se rozhodla podělit: „Mladá slečna, říkejme jí třeba Jana, přišla do našeho zařízení s velmi závažným problémem. Před několika lety byla svým, dnes již bývalým partnerem, který byl pod silným vlivem alkoholu, znásilněna. Tento velmi nepříjemný zážitek ji silně poznamenal. Po čase si našla nového partnera a díky předchozímu otřesnému momentu nastal problém v jejich intimním soužití. Slečna Jana vyhledala po delším váhání naše zařízení, kde jsme společně našly cestu, jak nastalý problém řešit. Velkým štěstím a jistě i výhrou tohoto případu byla velká tolerance a podpora ze strany stávajícího partnera."

Zmíněný příběh je jedním ze sta dalších, kterým paní Jelínková naslouchala. V současné době také často řeší případy zadluženosti rodin, z důvodu snížení příjmu, ztráty zaměstnání nebo péče o dítě. Rodiny si poté půjčují nebankovní kreditní úvěry, které jsou nevýhodné, a dluhová past, ve které se rodina nachází se prohlubuje. Cesta z ní nebývá pak jednoduchá. A právě těmto lidem má pomoci i drobné materiální zabezpečení, které je možné v rámci zprostředkování prorodinného poradenství Kopretiny získat. Tříkrálová sbírka v posledních letech pomohla zajistit nákup základních potravin a materiálních potřeb pro rodiny s dětmi v nouzi. Mezi ně patří především kojenecká mléka, dětské kaše, dětské výživy, čaje, pleny, hygienické a sanitární potřeby.

„Za dobu mého působení jsem se setkala s řadou lidských osudů. Ne všechny případy však mají šťastný konec, zejména pokud zůstávají bez pomoci a řešení. Již mnoho klientek však díky naší našemu zařízení našlo cestu ze svých problémů," dodává závěrem paní Hana.

Lenka Šustrová

Nahoru