INFORMACE FINANČNÍHO ÚŘADU

12. 3. 2012

Fin.uradDovolujeme si Vás upozornit na to, že se blíží období podávání daňových přiznání k dani z příjmu fyzických osob.

V letošním roce bude končit lhůta pro podání daňových přiznání v pondělí dne 2. dubna 2012.

Na Finančním úřadu ve Velkém Meziříčí budou od 12. března rozšířeny úřední hodiny pro veřejnost na všechny pracovní dny a to:

12.3. – 16.3, 19.3. – 23.3.2012

podatelna, přejímka daňových přiznání, poskytování informací:

pondělí, středa 8:00 – 17:00

úterý, čtvrtek, pátek 8:00 – 13:30

pokladna

v obvyklých dnech

pondělí, středa 8:00 – 16:00

26.3. – 30.3.2012

podatelna, přejímka daňových přiznání, poskytování informací:

denně 8:00 – 18:00

pokladna

denně 8:00 – 16:00

pátek 8:00 – 13:00

2.4.2012

podatelna, přejímka daňových přiznání a poskytování informací:

8:00 – 18:00

pokladna

8:00-16:00

Stejně jako v loňském roce budou v rámci zlepšování služeb České daňové správy zaměstnanci finančního úřadu poskytovat ve dnech 21. března a 28. března 2012 službu pro občany Velké Bíteše a okolních obcí v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velké Bíteši a to v době od 12:00 do 17:00 hodin. V rámci této služby budou poskytovat základní informace k vyplnění daňových přiznání, zajistí převzetí daňových přiznání, provedou kontrolu jejich formální správnosti a případně odpoví na dotazy. Tiskopisy daňových přiznání jsou k dispozici na podatelně Městského úřadu ve Velké Bíteši.

Daňové složenky pro placení daně z nemovitostí obdrží všichni poplatníci poštou do svého bydliště v průběhu měsíce května tak, aby mohli provést úhradu nejpozději ve čtvrtek 31. května 2012. Složenky budou vyplněny tiskem včetně výše daně, nebo zálohy v případě daňové povinnosti vyšší než 5000 Kč. Složenku obdrží i poplatníci, kteří již v mezidobí (před termínem) daň uhradili. V tom případě jim bude složenka sloužit pro kontrolu případně k doplacení rozdílu, pokud provedli úhradu nižší. Daňové složenky k dani z nemovitostí budou opět zpracovávány a rozesílány centrálně Ministerstvem financí a poplatníkům, kteří mají nemovitosti v působnosti více správců daně v rámci jednoho finančního ředitelství budou v jedné obálce doručeny složenky pro všechny tyto správce. Pokud má poplatník nemovitosti v působnosti více finančních ředitelství, obdrží složenky obdobně, ale v obálce zvlášť za každé finanční ředitelství. Současně si dovolujeme upozornit, že složenky při platbě na poštách jsou zpoplatněny.

Ing. Karel Štourač

ředitel, v.r.

Nahoru