Klub v 9 oslavil 10 let

23. 11. 2011

DSCF6329Oblastní charita Žďár nad Sázavou oslaví v roce 2013 dvacáté výročí svého znovuobnovení.

Polovinu z uvedených let již funguje jedno z charitních zařízení – žďárský Klub v 9. Jeho vedoucím je zhruba rok Bc. Martin Kinc, který v zařízení pracoval nejdříve jako terapeut.


Klub v 9 oslavil v letošním roce 10. výročí svého vzniku. Jak byste představil jeho činnost těm, kteří jej dosud neznají?

Ano, bylo to v srpnu 2001, kdy byl Klub v 9 otevřen poprvé nově příchozím uživatelům. Jsme zařízením, které poskytuje službu sociální rehabilitace lidem s duševním onemocněním, případně s přidruženým lehkým mentálním postižením. Snažíme se o to, aby tito lidé žili, pokud možno, plnohodnotným životem a pomáháme jim najít, či znovuobnovit dovednosti a schopnosti, které jim následně usnadní fungování v běžném životě.

Říká se, že Klub navštěvují i lidé s mentálním postižením. Jaká cílová skupina Vaši službu navštěvuje a jaká k Vám už nepatří?

Jak jsem již zmínil, naší cílovou skupinou jsou primárně lidé, které v jejich životě postihl nějaký druh duševního onemocnění. Jedná se nejčastěji o různé formy schizofrenie nebo bipolární poruchu osobnosti, kdy se u jedince střídá období depresí s manickými stavy. Několik našich uživatelů má k duševnímu onemocnění přidružené mentální postižení. Chci ale zdůraznit, že toto postižení je lehké formy. I oni jsou schopni s naším přispěním plnohodnotného soběstačného života. Duševní onemocnění samo o sobě nemá vliv na inteligenci, takže se mezi našimi uživateli často setkáváme i s vysokoškolsky vzdělanými lidmi. Nepatří k nám tedy lidé, kteří mají pouze samostatné mentální postižení. Stejně tak nemůže být našim uživatelem člověk v akutní fázi své nemoci, kdy spadá spíše do rukou odborného lékaře.

Jaké aktivity Vašim uživatelům nabízíte? Může si každý" přijít na své"?

Naše aktivity směřují zejména na možnost opětovného začlenění jedince do naší společnosti, aby se zvládl postarat sám o sebe, byl co nejvíce soběstačný. Uživatelé se mohou například zapojit do tvůrčích dílen, nacvičovat vedení domácnosti, absolvovat různé výlety nebo pobytové akce. Pak jsou to vzdělávací, hudebně pohybové a jiné aktivity, které vedou k rozvoji osobnosti uživatelů. Věřím tedy, že si každý z uživatelů v naší nabídce „to své" najde. Zde opravdu záleží na volbě jednotlivých uživatelů, zda se budou chtít realizovat v některých z námi nabízených činností.

Poskytujete i terénní službu v domácím prostředí uživatele. Můžete ji blíže specifikovat?

Od roku 2009 jsme mimo služby ambulantní začali provozovat terénní službu. Pro některé z našich uživatelů je tato forma služby více vyhovující, protože se v kolektivu našich ostatních uživatelů nemusí cítit nejlépe a více jim vyhovují individuální setkání s naší terénní pracovnicí v jejich domácím prostředí nebo si třeba z nějakých důvodů nemůže dovolit do

zařízení dojíždět. Terénní pracovnice pak přijíždí k takovému uživateli domů. Stejně tak, jako ve službě ambulantní, i zde má uživatel možnost rozvíjet svoji osobnost prostřednictvím nabízených činností. Naši pracovníci mohou spolu s uživatelem například nacházet vhodný model pro bezproblémový chod jeho domácnosti, poskytují mu poradenství nebo podpůrný rozhovor.

Dříve jste v Klubu v 9 působil jako terapeut. Na pozici vedoucího Klubu v 9 jste zhruba jeden rok. Můžete toto období zhodnotit?

V době, kdy jsem se stal vedoucím, došlo především k celkové obměně našeho pracovního týmu. Obklopily mě nové kolegyně, kterým bych chtěl tímto za jejich dosavadní práci poděkovat. Dále pak, a to mě velmi těší, nastal značný nárůst uživatelů jak v ambulantní, tak i v terénní službě. Celkově máme již přes padesát uživatelů. Těší nás, že naše práce má opravdu smysl a že je pro koho ji dělat. Je trochu paradoxní konstatovat, že mám z nárůstu uživatelů radost. Je ale jasné, že nejraději bych byl, kdyby všichni naši uživatelé byli zdraví a naší službu nepotřebovali. Bohužel ale duševní onemocnění nechodí po horách, ale po lidech...

Blíží se vánoční svátky. Máte nějaké přání, které byste chtěl, aby se Klubu v 9 vyplnilo?

Největším přáním jsou samozřejmě spokojení uživatelé. Přeji si, aby naši klienti od nás odcházeli s pocitem naplnění a kvalitně stráveného času.

Lenka Šustrová

Nahoru