Domácí hospicová péče

18. 11. 2011

Marie MiličkováDomácí hospicová péče – jeden z projektů Oblastní charity Žďár nad Sázavou, oslavil nedávno tříleté narozeniny.

V čele projektu působí od jeho počátku Marie Miličková. Tato žena, která doprovází těžce nevyléčitelně nemocné, umírající a jejich pečující rodiny, má zvláštní pracovní pozici. Ona sama ji však za takovou nepovažuje. Díky svým zkušenostem dokáže v životě jistě odlišit to, co je podstatné a čím se mnohdy trápíme už zbytečně.

 

Marie, stále jsou mezi námi lidé, kteří netuší, co si představit pod pojmem Domácí hospicová péče. Zvláště slovo hospic je stále ještě méně známé.  Zkuste nám krátce představit základní činnost Vaší služby.

Slovo hospic znamená kamenný objekt, ve kterém jsou poskytovány zdravotní a sociální služby lidem v závěrečném (tzv. terminálním) stádiu nemoci. Domácí hospicová péče ale neposkytuje úkony v těchto objektech. Jak je již z názvu „domácí“ patrné, vyrážíme do terénu, přímo do rodinného prostředí těžce nevyléčitelně nemocného. Tam poskytujeme komplexní službu, která zahrnuje odbornou zdravotní péči a sociální službu odlehčovací.

Zdravotní péči zajišťují registrované zdravotní sestry Charitní ošetřovatelské služby pod vedením vrchní sestry paní Anny Janů. Provádí ošetřovatelské úkony podle ordinace ošetřujícího lékaře. Ošetřují rány, defekty, dekubity, katetry a stomie, odebírají krev, moč, podávají léky, infuze, monitorují zdravotní stav pacienta, provádějí rehabilitaci.

Sociální služba odlehčovací nabízí lidskou podporu a „zázemí“ pro těžce nevyléčitelně nemocné, umírající a pro jejich blízké pečující. Poskytujeme službu „doprovázení“. Navštěvujeme těžce nemocné, umírající a jejich blízké pečující, poskytujeme jakoukoli potřebnou pomoc. Pomůžeme při zvládání běžných úkonů péče o těžce nemocného, při osobní hygieně, při zajištění nebo podání stravy, zprostředkujeme kontakt s okolím, na základě žádosti nemocného i odbornou psychologickou a duchovní podporu. Nabízíme pomoc v oblasti sociálně-právní, pomáháme při vyřízení úředních záležitostí, příspěvků, pozůstalostních důchodů atd. Pokud potřebuje blízký pečující odejít, něco si vyřídit nebo si i odpočinout, zastoupíme jej a jsme u nemocného delší časový interval.

Sociální služba je ale hlavně o doprovázení těžce nemocného v průběhu jeho nemoci, pracovnice jsou s ním při umírání a postarají se o něho i po úmrtí. Vedou tímto „údolím stínů smrti“ nejen těžce nemocného a umírajícího, ale i jeho blízké pečující. Poskytují jim informace, řeší různé situace, jsou s nimi kdykoliv, podle potřeby, ve dne i v noci.

 

Na jak velkém území je tato služba poskytována? Kdo ji může požadovat a kam se má obrátit?

Služba je poskytována na území žďárského okresu.  Kdo má zájem o naši službu, může se na nás obrátit na telefonním čísle 739 389 244 nebo 733 755 869. Naše provozní doba je rámcově od sedmi do půl čtvrté, ale podle aktuální potřeby sloužíme kdykoli, nepřetržitě.

 

Potenciální zájemce jistě zajímá, jaký je poplatek za službu Domácí hospicové péče?

Poplatek se platí za službu zapůjčení zdravotnických pomůcek a za službu odlehčovací. Všechno ostatní je zdarma.

Ceník pomůcek je stanoven podle pořizovací ceny pomůcky. Například půjčovné elektrického polohovacího lůžka je 10,- Kč za den, antidekubitní matrace aktivní s kompresorem je 5,- Kč za den apod. 

Odlehčovací služba je stanovena podle počtu hodin služby pečovatele, ne podle úkonů. Např. když jsme v rodině a pečující si potřebují odejít, platí interval do 4 hodin, který je celkem 100 Kč. Při dalším navýšení se platí 50 Kč za každou hodinu. Takže za pět hodin péče uhradí rodina 150,- Kč, za 8 hodin 300,-Kč. V rámci této odlehčovací služby vykonáváme jakékoliv potřebné úkony – hygienu, stravování, úklid apod. Vše ostatní v sociální službě (úřední vyřizování, návštěvy, poskytování informací, „doprovázení“ těžce nemocného, umírajícího, pobyt a úkony po úmrtí ) je zdarma.

Úkony zdravotní služby jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou ze zdravotního pojištění pacienta.

 

Jako doprovodnou činnost máte i půjčovnu kompenzačních pomůcek. Jaké pomůcky můžete zájemcům zapůjčit?

Půjčujeme především elektrická polohovací  lůžka, schodolez, antidekubitní matrace,  kyslíkové přístroje, odsávačky, WC křesla, chodítka a další. V letošním roce jsme díky Tříkrálové sbírce zakoupili zvedák pro imobilní pacienty. V budoucnu bychom chtěli dokoupit ještě přenosný závěs a vanu na polohovací lůžko. Vše z důvodu kvalitnější hygieny přímo na lůžku. Musím ale zdůraznit, že pomůcky zapůjčujeme jen uživatelům naší služby.

 

Kdo všechno tvoří tým, připravený poskytnout domácí péči?

Na chodu našeho zařízení se podílí zdravotní sestry z Charitní ošetřovatelské služby. Spolupracujeme také s lékaři – specialisty. Máme skvělé a obětavé lékaře specialisty pro léčbu bolesti a specialisty urology k lůžku nemocného v domácím prostředí. Tito odborníci mají nezastupitelné místo u lůžka nemocného, jsou nesmírnou pomocí pro těžce nemocného.

Za sociální službu nesmím zapomenout zmínit své dvě skvělé kolegyně, pečovatelky, které ochotně vyjíždějí za pacienty a jejich pečujícími, kdykoliv je zapotřebí. Velmi děkuji našim dobrovolníkům, pomáhají nám  pružně a obětavě a nečekají odměnu. Všichni jsou to vzácní lidé!

 

Poslední otázka závěrem. Během svého tříletého působení v této službě jste zažila jistě mnoho bolesti. Je ale něco pozitivního, co Vám tato práce dala, čím je pro Vás přínosná?

Víte, když trpíme, stáváme se pravdivými. Padají naše přetvářky, masky a zůstává jen to podstatné a my to vyjadřujeme nefalšovaně a upřímně. A s touto „čistotou“ a opravdovostí se setkávám. To je to krásné v nás. Setkávám se s mnoha lidmi v nejtěžší životní situaci, držím za ruku umírající, mluvím s nimi, s jejich nejbližšími. Jsem svědkem mnoha vnitřních proměn, zrání, usmiřování, lásky, oběti… To je velké bohatství, které dostávám..

Služba mi dala mnoho krásných přátelských vztahů, kterých si velmi vážím. Dostávám nové a nové impulsy různých pohledů na život, vztahy, životní hodnoty, příklady lidí obětavých, milujících, trpících, odvážných.

Chci prožít každý den co nejlépe, láskou, odpouštěním, být sama připravená na smrt. To pro mne není smutné, vážně. Je to radost...

 Snímek 161

Lenka Šustrová

 


 

 

 

Domácí hospicová péče

Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou


Zdravotní služba:
tel.: 566 626 041, mob.: 777 755 435, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Sociální služba:

mob.: 739 389 244, 733 755 869, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.zdar.charita.cz

vedoucí zařízení: Marie Miličková


 

Naším posláním je pomoci lidem, kteří bojují s těžkým nevyléčitelným onemocněním a umírajícím prožít poslední období svého života v domácím prostředí a zároveň poskytnout podporu a pomoc blízkým pečujícím osobám a umožnit jim nezbytný odpočinek.

 

Nahoru