Některé dopravní spoje v půlce června skončí

1. 6. 2011

Kraj Vysočina přestane financovat některé ztrátové dopravní spoje.

V současné době se to dotkne některých autobusových linek, neboť drážní spoje byly zredukovány již v minulosti. Podle informace vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství kraje Vysočina Hany Strnadové vybrané autobusové linky s největší finanční ztrátou na Vysočině přestane kraj financovat ze svého rozpočtu od 12. června. Dotkne se to i několika linek a spojů souvisejících s Velkým Meziříčím.

Kraj Vysočina dodal jejich seznam. Konkrétně jde o linky č. 720010 z Velké Bíteše do Velkého Meziříčí ve 23.59; č. 760420 z Velké Bíteše do Velkého Meziříčí ve 20.27; č. 760421 z Velkého Meziříčí do Měřína ve 21.40, z Velkého Meziříčí do Velké Bíteše ve 22.15, z Měřína do Velkého Meziříčí ve 20.45 a z Měřína do Velkého Meziříčí ve 4.15; dále č. 840203 z Pavlínova do Velkého Meziříčí ve 21.00 a z Velkého Meziříčí do Pavlínova ve 22.15; č. 840206 z Velkého Meziříčí do Tasova ve 22.15 a z Tasova do Velkého Meziříčí ve 21.10 a konečně č. 840216 z Velkého Meziříčí do Arnolce ve 22.15. Tyto linky nebudou krajem Vysočina již dále financovány, neboť vozí třeba jen jednoho cestujícího za tři až pět spojů, což je finančně neúnosné. V přibližně stejnou dobu však jedou i jiné linky, které mohou cestujícím ty zrušené nahradit. Z Velké Bíteše do Velkého Meziříčí tak lze využít autobus ve 21.00, tedy přibližně v době mezi dvěma zrušenými spoji. Z Velkého Meziříčí jede náhradní spoj do Měřína ve 22.15, z Velkého Meziříčí do Velké Bíteše ve 21.35 a třeba z Měřína do Velkého Meziříčí v 18.19 či ráno ve 4.26.

Připravované změny v dopravní obslužnosti krajští zástupci předem projednali s dotčenými obcemi v průběhu měsíců ledna až března. Se zástupci sedmačtyřiceti obcí se sešli také ve Velkém Meziříčí, a to počátkem února. Argumenty pracovníků krajského odboru dopravy ve věci ukončení financování některých linek přítomní starostové či jejich zástupci vesměs uznali. Neboť tržba některých spojů je nižší než tři koruny. Právě takových spojů bylo otestováno na tisíc a z nich vzešlo více než 250 spojů, které byly navrženy ke zrušení, respektive k ukončení financování krajem. Krajští úředníci se přitom vyhnuli těm spojům, jež vozí školní děti či lidi do zaměstnání.

Jen za loňský rok kraj hradil ze svého prokazatelnou ztrátu v dopravní obslužnosti v linkové dopravě ve výši 280 milionů a v drážní 260 milionů korun. Jde o rozdíl mezi náklady a výnosy, který vzniká jednotlivým dopravcům. To v praxi znamená, že na každý ujetý kilometr kraj doplácí 17 korun.

Základní dopravní obslužnost v kraji Vysočina je přiměřené zajištění dopravy po všechny dny v týdnu z důvodu veřejného zájmu – především do škol, úřadů, k soudům, do zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči a do zaměstnání včetně dopravy zpět, a to prostřednictvím vlaků po regionálních tratích či linkami veřejné dopravy. 

Martina Strnadová/Velkomeziříčsko

Nahoru