Lípu na náměstí skácí ještě v tomto týdnu

30. 3. 2011

lipy_StepanekJedna, možná i dvě z lip na náměstí ve Velkém Meziříčí budou skáceny ještě do konce tohoto týdne. Oba stromy rostou uprostřed skupiny lip, vedle sloupu Jana Nepomuckého. Zcela jistě půjde k zemi strom číslo sedm, který roste přímo naproti Staré poště. O osudu vedlejší a nejmenší z lip číslo 3, naproti Jupiter clubu, rozhodnou nové zkoušky. Strom zrevidují v úterý 29. března nezávisle na sobě dva odborníci dvěma různými způsoby.

Všech sedm lip na náměstí prošlo tahovými zkouškami na podzim roku 2009. Z posudku Jaroslava Kolaříka vyplynulo, že strom číslo sedm má velmi špatný kořenový systém. V oblasti odolnosti proti vyvrácení u něj byla prokázána přítomnost masivního defektu a strom byl vyhodnocen jako nestabilní. J. Kolařík jej proto doporučil odstranit z důvodu nevyhovující provozní bezpečnosti. Na základě toho odbor životního prostředí městského úřadu vydal povolení ke skácení stromu a radní s tímto rozhodnutím souhlasili. „Nahoře na stromě neuvidíte nic, zase by se na jaře zazelenal, ale dopadlo by to s ním, jako se stromem na ulici Třebíčská. Ten taky kvetl, byl zelený, ale pak přišla bouřka a všichni se divili, že ho vítr vyvrátil,“ vysvětluje starosta Radovan Necid. Podle něj nechtějí likvidovat strom proto, že by se někomu nelíbil nebo nehodil. Ale vedení města nehodlá riskovat nějaké neštěstí. Strom je nemocný a má být proto skácen co nejdřív, v době vegetačního klidu. „Je mi to skutečně líto, ale nedá se nic dělat,“ říká starosta.

Lípa číslo tři při tahových zkouškách vykazovala hraniční hodnotu odolnosti proti vývratu. „Teď po zimě se její stav zhoršil. Kmen je v délce asi 1,5 metru puklý,“ popisuje vedoucí odboru životního prostředí Jiří Zachar s tím, že v prasklině lze nahmatat ztrouchnivělé dřevo. Proto strom projde novým posouzením. Zrevidují jej odborníci Luboš Úradníček, který lípu posoudí klasickou metodou bez přístrojů, a nezávisle na něm ještě Jan Štěpánek. Ten vyšetří dřevinu diagnostickým přístrojem arborsonic 3D. „Kdyby znalci vyhodnotili, že je strom nebezpečný, skáceli bychom jej také,“ informuje Jiří Zachar s tím, že v takovém případě to lze provést pouze na ohlášení, tedy bez předchozího vydání povolení.

Podle posudku Jaroslava Kolaříka z roku 2009 skupina lip na náměstí vykazuje celkově známky dlouhodobých problémů se stanovištními podmínkami, projevující se fyziologickým oslabením stromů. U několika z nich jde o vitalitní pokles jednoznačně indikující pouze krátkodobou perspektivu.

Martina Strnadová/Velkomeziříčsko

lipy_Praus

Na fotografiích: Jan Štěpánek reviduje lípu číslo 3 diagnostickým přístrojem arborsonic 3D. Foto: Martina Strnadová

Luděk Praus ukazuje odumřelé dřevo na lípě číslo 3. Foto: Martina Strnadová

Nahoru