Rozbíhá se oprava objektu pro nízkoprahový klub

6. 1. 2011

Rekonstrukce objektu bývalé Obnovy na Hornoměstské ulici ve Velkém Meziříčí pro potřeby nízkoprahového centra bude zahájena co nejdříve. Dnes má být vybrán zhotovitel prací. Město nechce ztrácet ani den, protože času na realizaci úprav není mnoho, jen dva měsíce.

Prvního března 2011 by mělo být hotovo. Nízkoprahový klub zahájí činnost nejspíš již o měsíc dřív, od 1. února, prozatím formou terénní služby.

„Rozsah rekonstrukce objektu je naplánován v maximální možné míře podle požadavků na takový druh nízkoprahového zařízení,“ sdělil vedoucí stavebního odboru městského úřadu Antonín Kozina. V městském rozpočtu je na akci připraven jeden milion a tři sta tisíc korun. Částka však vzešla jen z velmi hrubého odhadu projektanta, kdy ještě nebyl připraven projekt. „Je pravděpodobné, že finanční náklady akce budou v reálu vyšší a bude nutné některé úpravy omezit,“ dodal Kozina.

Stavební úpravy objektu o rozloze asi 220 metrů čtverečních vyžadují pro zahájení provozu nízkoprahového klubu v prvé řadě prostorové řešení pomocí příček a zazdění otvorů, dále nové topení, kanalizaci, vodovod, elektroinstalaci, osvětlení a sociální zařízení a v neposlední řadě i výměnu oken. Po dokončení úprav by klub měl mít k dispozici dvě společenské místnosti, jednu místnost pro řešení osobních problémů, sociální zařízení a kancelář.

Nízkoprahový klub v našem městě nabídne opravené prostory dětem a mládeži ve věku od dvanácti do dvaceti let, kteří se zde budou moci scházet nejen za účelem zábavy, ale třeba i rady a odborné pomoci. Účelem takových zařízení je hlavně vedení mladých lidí v rizikové věkové skupině ke smysluplnému využití volného času. Rozhodně nepůjde o žádný klub, kde by mládež mohla hledat zdroj alkoholu, cigaret či drog. Pravidla klubu je totiž striktně zakazují.

Nízkoprahové centrum bude provozovat žďárská charita. Během prvních tří let bude jeho činnost financována krajem Vysočina.

Martina Strnadová/Velkomeziříčsko

Nahoru
Caught at shutdown