Výsledky soutěže obcí v třídění odpadů 2010

22. 11. 2010

Kraj Vysočina spolu s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a. s., vyhlásily na podporu zkvalitnění tříděného sběru odpadů pro všechny obce kraje Vysočina, které jsou zapojeny do systému EKO-KOM, i pro rok 2010 soutěž s názvem „My třídíme nejlépe“.

Cílem této soutěže je podnítit zájem veřejnosti a obcí o správné nakládání s odpady a zvýšit počet obyvatel v našem kraji, kteří své odpady pravidelně třídí. Realizátorem soutěže byla na základě výběrového řízení vybrána společnost Agentura Dobrý den, s. r. o. z Pelhřimova. Soutěž obcí financuje kraj Vysočina spolu s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a. s.

Do soutěže byly automaticky zařazeny všechny obce, které jsou zapojeny do systému EKO-KOM. Soutěžící obce jsou pro účely soutěže rozděleny podle počtu obyvatel do čtyř kategorií. Pro vyhodnocení soutěže byla použita data získaná ze čtvrtletních písemných výkazů o vytříděném, využitém a odstraněném množství a druzích komunálního odpadu zasílaných jednotlivými obcemi společnosti EKO-KOM, a. s. za období 4. čtvrtletí roku 2009 a 1., 2., 3. čtvrtletí tohoto roku. Celkové výsledky najdete v připojených souborech a rovněž i na internetové adrese www.tridime-vysocina.cz, která vám přináší i další informace z této oblasti a materiály ke stažení.

V roce 2010 byla ve spolupráci s firmou Asekol s. r. o. akce rozšířena i o doplňkovou soutěž zaměřenou na hodnocení výtěžnosti zpětného odběru elektrozařízení skupin 3 (Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení), 4 (Spotřebitelská zařízení) a 7 (Hračky, vybavení pro volný čas a sporty).

Město Velké Meziříčí Výsledky VYSOČINA souteže obcí 2010 HLAVNÍ SOUTĚŽ

Město Velké Meziříčí Výsledky VYSOČINA souteže obcí 2010 VEDLEJŠÍ SOUTĚŽ

Nahoru