Město hledá ředitele Dózy a školy v Mostištích

4. 4. 2024

job-interview-3410427Konkurzní řízení na ředitele Dózy - střediska volného času, a Základní a mateřské školy v Mostištích vyhládila rada města ve středu 20. března.

Zájemci o tato pracovní místa mohou posílat své přihlášky nejpozději do pátku 10. května 2024 na odbor školství a kultury městského úřadu.

Bližší informace podá vedoucí odboru Pavel Stupka (tel. 566 781 030, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ) a také jsou zveřejněny na úřední desce na webu města (www.velkemezirici.cz). 

Rada města Velké Meziříčí v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, v platném znění
vyhlašuje konkurzní řízení
na vedoucí pracovní místo ředitele/lky příspěvkové organizace
Dóza – středisko volného času Velké Meziříčí, příspěvková organizace

 

Požadavky:

- odborná kvalifikace a pedagogická praxe podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění
- znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů
- orientace v ekonomice a financování škol a školských zařízení
- občanská a morální bezúhonnost
- organizační a řídící schopnosti

Písemně zašlete:

- přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon, e-mail, případně datovou schránku)
- úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce)
- doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení potvrzený posledním zaměstnavatelem včetně uvedení funkčního zařazení
- strukturovaný profesní životopis
- koncepci rozvoje a řízení příslušné příspěvkové organizace (max. 3 strany A4)
- výpis z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
- originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitele/lky-(ne starší 3 měsíců)

Ředitel/lka příspěvkové organizace bude jmenován/a na dobu neurčitou s předpokládaným nástupem do funkce 1. 8. 2024.

Ke konkurznímu řízení zasílejte pouze přihlášky doložené kompletními doklady (přihlášku, životopis a koncepci rozvoje vlastnoručně podepište a uveďte datum).

Přihlášky s požadovanými doklady (obálku označte slovy „Konkurz Dóza SVČ-NEOTVÍRAT) podávejte v termínu do 10. 5. 2024 na adresu:

Městský úřad Velké Meziříčí
Odbor školství a kultury
Radnická 29/1
594 13 Velké Meziříčí

Rada města Velké Meziříčí v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, v platném znění
vyhlašuje konkurzní řízení
na vedoucí pracovní místo ředitele/lky příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Mostiště 50, příspěvková organizace

Požadavky:

- odborná kvalifikace a pedagogická praxe podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění
- znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů
- orientace v ekonomice a financování škol a školských zařízení
- občanská a morální bezúhonnost
- organizační a řídící schopnosti

Písemně zašlete:

- přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon, e-mail, případně datovou schránku)
- úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce)
- doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení potvrzený posledním zaměstnavatelem včetně uvedení funkčního zařazení
- strukturovaný profesní životopis
- koncepci rozvoje a řízení příslušné příspěvkové organizace (max. 3 strany A4)
- výpis z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
- originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitele/lky-(ne starší 3 měsíců)

Ředitel/lka příspěvkové organizace bude jmenován/a na dobu neurčitou s předpokládaným nástupem do funkce 1. 8. 2024.

Ke konkurznímu řízení zasílejte pouze přihlášky doložené kompletními doklady (přihlášku, životopis a koncepci rozvoje vlastnoručně podepište a uveďte datum).

Přihlášky s požadovanými doklady (obálku označte slovy „Konkurz ZŠ a MŠ Mostiště-NEOTVÍRAT) podávejte v termínu do 10. 5. 2024 na adresu:

Městský úřad Velké Meziříčí
Odbor školství a kultury
Radnická 29/1
594 13 Velké Meziříčí

-red-

Nahoru