Zápis dětí do prvních tříd bude 19. dubna

26. 3. 2024

P1125312-32845-800-600-80Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2024/2025 se bude konat v základních školách ve městě v pátek 19. dubna 2024 v době od 14.00–18.00, v základních školách v Mostištích a ve Lhotkách také 19. dubna 2024 od 13.00 do 16.00 a Základní škole a Praktické škole na Poštovní také 19. dubna od 9:00 do 12:00.

Rodiče jsou povinni přihlásit své dítě k povinné školní docházce. K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018, popřípadě ty děti, které měly odloženou povinnou školní docházku k 1. 9. 2023. Vezměte s sebou rodný list dítěte a průkaz totožnosti. Pokud uvažujete o odkladu školní docházky pro své dítě, předejte při zápisu doporučení školského poradenského zařízení a doporučení pediatra nebo odborného lékaře.

Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13:

Žádosti o přijetí k povinné školní docházce vyplní zákonný zástupce elektronicky v systému „Zápisy Online“ na webových stránkách školy www.zssokolovska.cz v sekci Aktuality, nebo si potřebné dokumenty rodiče mohou vyzvednout na sekretariátu školy, vždy v pondělí a ve středu v čase 8:00–12:00.

Spádový obvod školy je tvořen ulicemi: Boční, Fortna, Hřbitovní, K Haltýři, K. Pánka, Komenského, Kostelní, Mlýnská, Moráňská, Nad Gymnáziem, Náměstí, Novosady, Poříčí, Poštovní, Radnická, Rozkoš, Sokolovská, U Bašty, U vody a V Podloubí a dále místní části Hrbov, Svařenov a obec Uhřínov.

Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20:

Žádosti o přijetí k povinné školní docházce a dotazník lze stáhnout na webových stránkách školy www.zs-oslavickavm.cz nebo si potřebné dokumenty rodiče mohou vyzvednout v kanceláři školy v pracovních dnech v čase 8:00–14:00,na miniškoličce nebo v den zápisu.

Spádový obvod školy je tvořen ulicemi: Bezručova, Čechova, Čermákova, Demlova, Družstevní, Dubová, Em. Zachardové, Habrová, Jedlová, Jižní, K Novému nádraží, Kolmá, Krškova, Malá stránka, Markova, Mírová, Nad Kunšovcem, Nad Sv. Josefem, Nad Plovárnou, Nad Tratí, Nádražní, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Oslavická, Ostrůvek, Pionýrská, Pod Strání, Školní, Třebíčská, V Jirchářích, Ve Vilách, Zahradní, Zelený kout a Zd. Vorlové a obce Baliny a Petráveč.

Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055:

Žádosti o přijetí k povinné školní docházce a dotazník lze stáhnout na webových stránkách školy www.3zsvm.cz v odkazu Naše škola – Zápisy do 1. třídy (www.3zsvm.cz/zapis-do-1-tridy) nebo si potřebné dokumenty rodiče mohou vyzvednou u sekretářky školy každý pracovní den v čase 8:00–14:00na miniškoličce nebo v den zápisu.

Spádový obvod školy je tvořen ulicemi: Arch. Neumana, Bezděkov, Františkov, Fr. Stránecké, Gen. Jaroše, Hliniště, Hornoměstská, Jana Zahradníčka, Jestřábec, Jihlavská, Karlov, K Buči, Ke Třem křížům, K Novému světu, K Rakůvkám, Krátká, Křenice-samota, Křižní, Lesní, Lipnice, Loupežník-samota, Luční, Nábřeží, Nad Lalůvkou, Nad Pilou, Nad Sýpkami, Na Pískách, Na Spravedlosti, Nesměř-samota, Nová, Nová říše, Obůrka, Podhradí, Pod Hradbami, Pod Kaštany, Pod Lesem, Pod Sýpkami, Polní, Průmyslová, Příční, Příkopy, Skřivanova, Slepá, Sluneční, Smrková, Sportovní, Strmá, Střední, Tichá, U Cihelny, U Elektrárny, U Světlé, U Statku, U Tržiště, U Zlatého křížku, Uhřínovská, V Potokách, Vrchovecká, Za Horou, Zámecká, Zámecké schody, Záviškova a Zelená.

Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Mostiště 50:

Žádosti o přijetí k povinné školní docházce a dotazník lze stáhnout na webových stránkách školy www.zsmostiste.cz v odkazu Formuláře – Žádost o přijetí do prvního ročníku + dotazník (https://www.zsmostiste.cz/formulare) nebo si potřebné dokumenty mohou rodiče vyzvednout ve škole, vždy v pondělí čase 8:00–12:00.

Spádový obvod školy je tvořen místní částí Mostiště, Olší nad Oslavou a obcí Martinice pro žáky 1. až 5. ročníku.

Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Lhotky:

Škola svým dětem ze spádového obvodu předem předá žádost o přijetí k povinné školní docházce a dotazník.

Spádový obvod školy je tvořen místní částí Lhotky, Kúsky a Dolní Radslavice pro žáky 1. až. 5 ročníku.

Ing. Pavel Stupka, vedoucí odboru školství a kultury

 

 

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí

Ředitelství Základní školy a Praktické školy Velké Meziříčí oznamuje rodičům, že zápis do prvního ročníku na školní rok 2024/2025 proběhne dne 19. dubna 2024 v budově školy na ulici Poštovní 1663/3 v době od 9 do 12 hodin. V případě, že se nemůžete v určeném dnu dostavit, kontaktujte prosím ředitelství školy a bude vám stanoven náhradní termín.

K zápisu si doneste rodný list dítěte, doporučení školského poradenského zařízení (popř. další zprávy, které by měly být součástí osobní dokumentace), rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky (bylo-li vydáno na jiné škole). Dotazník bude vyplněn při zápisu. Budete-li žádat o odklad povinné školní docházky, je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa).

Upozorňujeme rodiče žáků základních škol, kteří zvažují změnu vzdělávání svých dětí (na základě doporučení školského poradenského zařízení), aby s předstihem tuto změnu projednali s vedením školy. Po předchozí domluvě vás zveme k nezávazné návštěvě a prohlídce školy.

V naší škole je při dostatečném počtu žáků možné zřídit Přípravný stupeň základní školy speciální. Tato součást doplňuje vzdělávací nabídku pro žáky s těžším a kombinovaným postižením a připravuje je na zahájení povinné školní docházky. Podrobné informace k této formě vzdělávání vám podá školské poradenské zařízení registrující vaše dítě.

Kontaktní údaje: tel.: 566 522 828, 605 086 068, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , www.zsspecialnivm.cz.

Mgr. Josef Prokop, ředitel školy

 

 

Nahoru