Peníze z přebytku jdou na opravy i nové projekty

29. 2. 2024

opravyZastupitelé rozdělili přebytek rozpočtu hospodaření města. Čtyřicet milionů korun dali do rezervy na rekonstrukci náměstí.

Zásadním bodem úterního zasedání zastupitelstva města bylo rozdělení přebytku hospodaření z roku 2023 ve výši 77,4 milionu korun. Největší částku, a to 40 milionů korun, zastupitelé vložili do finanční rezervy města k úvěrovému krytí rekonstrukce Náměstí a přilehlých ulic, která začne v roce 2025.

Zbytek peněz jde na investice v roce 2024. Za šest milionů korun budou opraveny místní komunikace a za tři miliony chodníky. Další tři miliony jsou vyčleněny na projektovou dokumentaci nové sportovní haly, na jejíž vybudování město požádá o dotaci z Kraje Vysočina a z Národní sportovní agentury.

V plánu je i revitalizace odpočinkové lokality u Tří křížů, na niž je vyhrazeno více než 1,8 milionu korun, přičemž město požádá o dotaci z Národního programu podpory cestovního ruchu. Rozjede se druhá etapa obnovy městského mobiliáře, na což je připraven jeden a půl milionu korun. Stejná částka půjde i na výstavbu zázemí pro výuku na dopravním hřišti. Letos město počítá i s projektovou přípravou stezky do Balinského údolí, díky níž pěší a cyklisté bezpečně překonají nepřehledný úsek v zatáčkách kolem koupaliště na Uhřínovské ulici. Pokračovat bude oprava další části městských hradeb. V přebytku se našly peníze i na menší opravy a výměny v základních a mateřských školách, na realizaci projektu dětské skupiny nebo na přemístění pohřební služby a informačního centra.

Martina Strnadová

Nahoru