Nově jsou nádoby na odpad i v rekreačních oblastech

28. 2. 2024

mapa SKO_rekreantiNádoby na směsný komunální odpad najdete nově i v rekreačních oblastech. Takových míst, kde mohou rekreanti odkládat odpad, je na území města dvanáct (viz foto).


„Do nádob je možné odkládat pouze směsný komunální odpad, tříděný odpad – papír, plasty, sklo, bio, kovy a další odpady jako textil, oleje, drobné elektro je nutné i nadále odkládat na stanoviště tříděného odpadu, která jsou k tomu ve městě určená, případně na sběrný dvůr. Stejně tak objemný odpad nebo odpad nebezpečný. Nádoby nejsou určené ani pro stavební odpad!" uvedla Zdislava Fialková z odboru životního prostředí.

-red-

 

Nahoru