Město inovovalo technické i programové vybavení pro kamerový systém. Nově byly implementovány prvky podporující umělou inteligenci

22. 1. 2024

11 copy_copyPro bezpečnostní a preventivní účely funguje ve městě kamerový systém. V rámci programu Prevence kriminality MV ČR v roce 2023 byl pořízen technologický upgrade směřující k zefektivnění řídícího systému (pořízení upgrade stávajícího řídícího software městského kamerového a dohlížecího systému podporujícího detekci a rozpoznávání obličeje) a došlo k instalaci 3 kamerových bodů, které nahradily nevyhovující. Tyto splňují aktuálním požadované podmínky (jedná se o body: kamerový bod Třebíčská, kamerový bod Penny a kamerový bod Oslavická). Realizací projektu došlo ke zvýšení ostrahy zájmových lokalit v dohledu kamer, snižování míry a závažnosti trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpeční občanů. Vytvoření kamerových bodů v uvedených oblastech ve smyslu preventivního prvku došlo k eliminaci protiprávních jednání, jako je poškozování zaparkovaných vozidel, poškozování majetku občanů a městského mobiliáře a vytváří v této rozlehlé oblasti pro osoby pohybující se na veřejném prostranství pocit bezpečné lokality.

„Inovace městského kamerového a dohlížecího systému stála 412 128 korun, z toho největší část pokryla dotace z programu Prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR ve výši 350 000 korun," informoval Josef Švec, vedoucí meziříčského správního odboru. Cílem Programu prevence kriminality je dlouhodobé snižování kriminality ve městech a zároveň zvyšování pocitu bezpečnosti občanů. Ministerstvo vnitra v rámci programu spolupracuje s městy na zefektivňování systému prevence kriminality, který nabízí kompletní spolupráci obcí s Policií ČR a dalšími subjekty zapojenými do programu.

Kateřina Koukolová

Image

Nahoru
Caught at shutdown