Dotace směřují i pro spolky

17. 1. 2024

20024d91-4c43-4052-85dd-a17a1761e29c -_kopie_2Předvánoční zastupitelstvo schvalovalo mimo jiné i dotace pro spolky na rok 2024. Částku 50.000 korun dostanou Chaloupky, o. p. s., a to na provozní náklady a na realizaci výchovných programů pro školy ve Velkém Meziříčí. Oblastní spolek Českého červeného kříže Žďár nad Sázavou se může těšit na dotaci na činnost ve výši deset tisíc korun. Na materiálové a táborové vybavení a na vzdělávání vedoucích dostane částku 35.000 korun Junák – český skaut Velké Meziříčí. Vlastivědná a genealogická společnost obdrží dotaci ve výši 15.000 korun na činnost, lektorné a na nákup odborné literatury.

Petr Chňoupek

Nahoru