Novoroční slovo starosty města

1. 1. 2024

P1154357Vážení spoluobčané, milí sousedé,
nacházíme se na začátku roku 2024, který, pevně věřím, přinese tolik potřebné uklidnění celospolečenské situace.

Před rokem jsem z tohoto místa rekapituloval všechny možné krize, kterým musíme čelit nebo brzy možná budeme. Zmiňoval jsem například krize válečnou a humanitární. Ty nejenže trvají, ale ještě se umocňují konfliktem v Izraeli. V této souvislosti nemohu opomenout nedávnou tragédii z Prahy, kde přišlo o život mnoho mladých lidí. Jménem našeho města ještě jednou vyjadřuji upřímnou soustrast jejich rodinám. Zmínil jsem také krize energetickou a ekonomickou, kde se nejhorší scénáře i díky intervenci státu nenaplnily, a přestože se situace nedá srovnávat s tou před několika lety, začínáme se učit s ní pracovat. Podobně je tomu i s pozvolnou stabilizací trhu ve stavebnictví a dostupnosti bydlení. Jsou to pro nás první znamení, že se nám daří odrážet od pomyslného dna sinusoidy.

Poslední nestandardní roky se logicky a s dlouhodobou setrvačností propisují do mentálního nastavení společnosti. Za každou negativní změnou se snažíme přirozeně hledat příčinu – nějakého viníka. Nejdřív ukazujeme na vrcholové představitele naší země, potom hledáme i ve svém okolí nebo dokonce mezi svými blízkými, pokud pro nás nepříznivý stav trvá příliš dlouhou dobu. V tomto ohledu se z onoho pomyslného dna ještě neodrážíme. Čím dál více ukazujeme jeden na druhého a staráme se o hodnocení cizích životů spíše než o ten svůj. Zástupci veřejné sféry jsou až nemorálně pranýřováni za často malicherné přešlapy a naopak ti, kteří toho pro společnost mnoho nedělají a sledují především vlastní zájmy, se dostávají do rolí samozvaných soudců. To vše přes skutečnost, že sami výrazně častěji porušují zákony, vyhlášky i nařízení. Lidé, jejichž prací je vymáhání dodržování pravidel, se potom dostávají do absurdní pozice, ve které se oprávněnost svých činů snaží zoufale vysvětlovat široké veřejnosti místo toho, abychom je respektovali jako přirozené autority chránící nás před úpadkem do bezpráví. Velký podíl na tom mají všudypřítomná média, která při honbě za čteností a sledovaností ještě více rozdmýchávají celospolečenský zmatek a nedůvěru. Stejně tak sociální sítě, na kterých se každý vyjadřuje i k věcem, kterým obvykle nerozumí.

Dříve než začneme hledat vinu na druhých, zkusme vždy začít u sebe samých. Říct někdy prosté „omlouvám se" není slabostí, ale naopak znamením mentální zralosti. Uvědomme si, a to hlavně v měřítku našeho města, kde se všichni známe, že nemáme stát proti sobě, ale musíme naopak táhnout za jeden provaz. Sami máme ve skutečnosti největší podíl na kvalitě života, který tu společně žijeme.

Městu se totiž v jiných ohledech daří dobře. Již v tomto roce zahájíme několik významných projektů v čele s rekonstrukcí městské knihovny, které zase o něco zlepší námi denně užívané prostředí. A protože se i projekt rekonstrukce náměstí blíží do finále, věřím, že vám přesně za rok z tohoto místa potvrdím blízké zahájení stavebních prací.

Moc nám všem přeji, abychom do roku 2024 vstoupili s upřímnou snahou o větší porozumění ke svému okolí i k sobě samým. Docílíme tak sounáležitosti, která bezesporu pomůže ke zlepšení nálady a života nejenom v našem Velkém Meziříčí.

Váš starosta
Alex Kaminaras

 

Nahoru