Město bude hospodařit s téměř 455 miliony korun

21. 12. 2023

 

moneyRozpočet Velkého Meziříčí na rok 2024 schválili zastupitelé v úterý 19. prosince. Počítá s investicemi na rekonstrukce knihovny, ulice Nad Gymnáziem i s modernizací základních škol na Sokolovské a Oslavické.

„Rozpočet města pro příští rok je maximálně úsporný s ohledem na velké investice, které nás čekají, a to jsou rekonstrukce a přístavba knihovny v roce 2024 a rekonstrukce náměstí a přilehlých ulic v roce 2025,“ uvedl starosta Alexandros Kaminaras.

Rozpočet pro rok 2024 přesto počítá s řadou investičních akcí, na které město získalo dotace v celkové výši zhruba 136 milionů korun. Z těch největších jde o rekonstrukci knihovny s celkovou dotací 66 milionů korun, na niž město pro rok 2024 dává 36.000.000 Kč. V rozpočtu je modernizace učeben ZŠ Oslavická za 52.500.000 Kč, na niž město získalo dotaci 36 milionů korun, a ZŠ Sokolovská s dotací ve výši 20,1 milionu korun, která bude probíhat ve dvou etapách. Pro rok 2024 je na ni v rozpočtu 15.500.000 korun. Na přístavbu MŠ Mostiště je vyčleněno 14.000.000 korun, přičemž dotace pokryje devadesát procent uznatelných nákladů, což je zhruba 13 a půl milionu. Rekonstrukce ulice Nad Gymnáziem pokračuje z minulého období. Na její další etapu od viaduktu k dálnici je vyčleněna částka 20.000.000 Kč.

V rámci rozpočtu pak zastupitelé schválili i rozdělení grantových programů do sociální oblasti, kultury a sportu a též dotace pro Jupiter club, technické služby, Chaloupky, Český červený kříž či Junáka.

Martina Strnadová

Nahoru