Město se mění: Rodinné domy: Hliniště III

19. 12. 2023

VM Hliniste_dr2_webPřipravili a zasíťovali jsme 21 poměrně velkorysých parcel pro budoucí rodinné domy. Tato územní studie je připravená tak, aby se zde budoucím obyvatelům žilo velmi dobře. Celé místo zapadá nejen do okolní zástavby, ale také do krajiny místa a nejsou zde žádné rušivé prvky ani s ohledem na obyvatele a ani s ohledem na životní prostředí.

Svou polohou v blízkosti městského centra a sousedstvím stávající obytné zástavby nabízí budoucím obyvatelům místo ideální podmínky. V těsné blízkosti jsou louky i les, takže mají lidé velmi blízko do přírody. Studie přímo nařizuje podobu budoucích domů i jejich oplocení, takže zde nevzniknou žádné stavitelské nešvary. Studie navrhuje ulice jako pobytové, to znamená s velkým množstvím zeleně a širokými chodníky. Parcely jsou už k dispozici pro zájemce.

Petros Martakidis

 

Seriál Město se mění představuje jedenáct velkých i malých změn ve Velkém Meziříčí, jedenáct atraktivních investičních záměrů města, jedenáct staveb s viditelným účinkem.
Některé z projektů jsou již v procesu, jiné brzy budou anebo jejich čas přijde ve chvíli příhodnějších dotačních příležitostí a finančních možností města. Všechny jsou však realistické a mají šanci na uskutečnění.

Nahoru