Deváťáci z Oslavické si povídali se starostou

20. 11. 2023

P1129731Žáci 9. A ze základní školy Oslavická v rámci výuky navštívili radnici, aby se dozvěděli víc o samosprávě i fungování městského úřadu.

Suchou teorii z učebnice pro deváté třídy základní školy si žáci zpestřili povídáním se starostou města Alexandrosem Kaminarasem a místostarostou Martinem Kamanem. Navštívili je v pondělí 20. listopadu. Vyslechli si základní informace o velkomeziříčské radnici, a to jak o historické budově, tak o městském úřadě, který v ní sídlí. Rozdíly ve fungování státní správy a samosprávy, které si mnozí lidé pletou, starosta vysvětlil na konkrétních příkladech. Popsal také pravomoci svoje, rady i zastupitelstva města. „Právě touha některé věci změnit byla pro mě motivací ke vstupu do politiky,“ sdělil žákům. A místostarosta navázal otázkou, co by žáci sami chtěli ve městě změnit. Zaznělo několik drobných návrhů například pro házenkářskou halu či zastávku MHD. „Mně chybí skatepark,“ zmínil jeden z chlapců. Starosta mu slíbil, že mu zjistí podrobnosti o provozu městského skateparku na Uhřínovské ulici. „Když jsem se žáků v hodině ptala, co by chtěli ve městě změnit, odpověděli, že nic. To je, myslím, ta nejlepší vizitka,“ dodala učitelka Jana Pivoňková. Výuku přímo v terénu pak deváťáci zakončili návštěvou služebny městské policie.

Martina Strnadová

Nahoru