Sídliště Bezděkov čeká obnova a oživení

1. 11. 2023

P1128993

Nová parkovací místa, řešení pěších tras, dopravy, zeleně i parkové úpravy v sídlišti Bezděkov přinese architektonická studie. Právě ji začala zpracovávat společnost City Upgrade a stane se základem pro postupnou revitalizaci lokality.

Sídliště s vícepatrovými bytovými domy většinou z osmdesátých a devadesátých let minulého století dnes již neodpovídá současným nárokům obyvatel. Potřebuje revitalizaci, která přinese komplexní řešení problémů lokality – ať již urbanistické, architektonické či krajinářské, ale i úpravu dopravního režimu v ulicích. Město po architektech žádá též koncepty úpravy pěších tras, cyklodopravy, rozmístění mobiliáře a herních prvků, kontejnerových stání, veřejného osvětlení a bezbariérovosti. Obyvatelé lokality dostanou prostor k vyjádření svých připomínek a požadavků ve veřejné diskusi. Architektonická studie bude podkladem pro přípravu projektové dokumentace a následná revitalizace bude probíhat v dílčích etapách.

V zadání studie je zahrnuta i hlavní dopravní tepna z centra města, která vede Hřbitovní ulicí a navazujícím asfaltovým chodníkem nahoru do sídliště. Dále se architekti zaměří na navýšení parkovacích míst, ale nikoli na úkor zeleně, přehodnocení stávajících pěších tras včetně cest vyšlapaných v trávníku. Zpracují analýzu zeleně a navrhnou nové výsadby, prověří možnost obnovy stávajících dětských hřišť, u základní školy a praktické školy navrhnou park se zázemím nejen pro děti.

Martina Strnadová

Nahoru