Zimní plán údržby už platí

16. 11. 2023

P1770217Od 1. listopadu byl v souladu se schváleným Plánem zimní údržby ve Velkém Meziříčí zahájen režim zimní údržby. Podle něj se bude fungovat až do 31. března.

O místní komunikace a chodníky ve městě se starají technické služby. Ty mají komunikace rozděleny do třech kategorií, a to podle časových lhůt. 1. pořadí do 6 hodin (pěší komunikace – chodníky, stezky, schodiště apod. - širšího významu), 2. pořadí do 10 hodin (spojovací a přístupové pěší komunikace, které slouží převážně obyvatelům přilehlých nemovitostí) a 3. pořadí do 14 hodin (málo frekventované pěší komunikace – např. rekreační stezky v parcích apod.). U chodníků jsou časové lhůty o dvě hodiny kratší. Nově přibylo 300 metrů komunikací v sídlišti Čechovy sady, komunikace v Hliništích a dvě zastávky MHD.

V místních částech je pak prohrnování zajištěno smluvně s místními subdodavateli. Existují také komunikace a chodníky, které se v zimě neudržují, a to například proto, že to prostě nejde.

Technické služby se ve městě starají cca o 6,4 km komunikací v 1. pořadí, o 25,2 km ve 2. pořadí a 9 km ve 3. pořadí. Dále pak mají na starosti cca 6,5 km chodníků v 1. pořadí, 10,4 km ve 2. pořadí a 13 km ve 3. pořadí. Také mají na starosti 60 přechodů pro chodce, 30 zastávek MHD, 8 schodišť a 14 lávek a mostů.

Petr Chňoupek

Nahoru