Za svoz odpadu zaplatíme 750 korun

26. 10. 2023

P1127652Lidé ve Velkém Meziříčí a místních částech zaplatí od 1. ledna 2024 místo pětistovky 750 korun za svoz domovního odpadu. Změnu potvrdili zastupitelé schválením nové vyhlášky města o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

„Finanční výbor zvýšení ceny za svoz odpadu projednal a shodli jsme se, že stávajících 500 korun je neudržitelných. Město nyní doplácí 1 450 korun na osobu,“ uvedl před hlasováním předseda finančního výboru Tomáš Malec. Vedle změny ceny se ruší i osvobození dětí a seniorů od poplatku. „Senioři nad 70 let by měli zůstat od poplatku osvobozeni,“ namítl zastupitel Miroslav Jágrik a podal protinávrh. Ten ale v hlasování neprošel. Většina zastupitelů se shodla, že je třeba snížit ztrátu města a podělit se o náklady na odpadové hospodářství.

Platit budou i majitelé tzv. prázdných bytů nebo rodinných domů, v nichž není nikdo trvale hlášen, pokud povinnost nepřevedou na svého nájemníka, a taktéž majitelé rekreačních objektů, pro které budou v zahrádkářských koloniích doplněna svozová místa. „Z pohledu zákona nelze odlišit majitele nemovitostí bytových od majitelů nemovitostí rekreačních. Bylo by to diskriminační,“ vysvětlil zpoplatnění chatařů místostarosta Martin Kaman.

Osvobozeni od poplatku zůstávají držitelé průkazu ZTP/P, lidé s pobytem v místě ohlašovny na radnici. Nově budou osvobozeni i lidé žijící trvale v zahraničí.

Více jsme o změnách v odpadovém hospodářství psali v článku Poplatek za popelnici se po patnácti letech změní. Stejnou problematiku vysvětluje místostarosta Martin Kaman ve videozprávách z radnice.

Martina Strnadová

 

Nahoru