O peníze z grantu na kulturu lze žádat do 31. října

24. 10. 2023

guitar-756326 1280Ještě týden, do 31. října 2023, mohou pořadatelé koncertů, výstav, divadelních představení a dalších akcí žádat o peníze z grantového programu města na podporu kultury pro rok 2024.

Podpora z grantu cílí na pořadatele tradičních i nových kulturních akcí zvyšujících zájem obyvatel a návštěvníků města o kulturní dění a kulturní dědictví či vzdělávacích akcí zvyšujících kulturní kompetence dětí, mládeže a dospělých. O peníze mohou požádat i oblasti tvůrci literárních či audiovizuálních děl vztahujících se k historii a kultuře města.

V grantu je jeden milion korun, přičemž maximální výše podpory pro jednotlivou žádost je 75 000 korun. V případě, že jde o akci opakovanou minimálně v uplynulých pěti letech, může žadatel za daných podmínek získat až 200 000 Kč.

Manuál pro podání žádosti, podmínky získání dotace a další podrobnosti najdete na webu města.

-mars-

Nahoru