Město se mění: Šebestiánské náměstí

23. 10. 2023

šeb.nám AxmanováNáměstí sv. Šebestiána je přirozené prostranství mezi pozůstatky městského opevnění s bránou a soutokem našich řek. Jeho postupná obnova a kultivace začala tím, že jsme vyřešili přerostlou džungli stromů a keřů, která zakrývala hradby i baštu a tvořila spíš úkryt pro jevy, které ve městě nechceme, než nějakou ozdobu.

Vznikl prosvětlený odpočinkový parčík, který poskytuje nejen útočiště kolemjdoucím, ale hlavně zdůrazňuje a podtrhuje nevšední pohled na jednu z nejstarších dominant našeho centra. Dojem také posílí promyšlené kombinované/souběžné osvětlení hradeb i laviček.

Petros Martakidis

Seriál Město se mění představuje jedenáct velkých i malých změn ve Velkém Meziříčí, jedenáct atraktivních investičních záměrů města, jedenáct staveb s viditelným účinkem.

Některé z projektů jsou již v procesu, jiné brzy budou anebo jejich čas přijde ve chvíli příhodnějších dotačních příležitostí a finančních možností města. Všechny jsou však realistické a mají šanci na uskutečnění.

Nahoru