Restaurátoři již oživují fresky

31. 8. 2023

P1114065Práce ve vstupní hale radnice se chýlí k závěru. Restaurátoři nyní oživují renesanční malby na křížových klenbách.

Obnově maleb předcházely opravy omítek. V půli července restaurátoři ve spodní části stěn oškrábali a osekali špatné, opadávající omítky poškozené vzlínavou vlhkostí. Vystřídali je topenáři spolu s elektrikáři, kteří zasekali do stěn trubky a kabely. Závěrečná fáze patří samotným restaurátorským pracím.

„Malby vyčistíme, zatmelíme rýhy a ostatní defekty, doplníme poškozené omítky, obnovíme a doplníme renesanční dekory. Následně barevně sjednotíme okolní plochy a obnovíme barevný povrch stěn navazující na klenbu s malbou. Závěrem dojde k fixaci malby,“ popisuje akademický malíř Pavel Procházka celý postup prací, jejichž termín dokončení je 29. září.

Předchozí známé restaurátorské zásahy na malbách rostlinných motivů ze 16. století ve vstupní hale radnice proběhly v letech 1971 a poté 2011.

Restaurátorské práce vyjdou na 311 000 korun a pokryje je dotace z Programu regenerace ministerstva kultury ve výši sta procent uznatelných nákladů.

Martina Strnadová

Nahoru