Vjezd ke garážím bude nepřístupný

23. 8. 2023

IMG 2034Od pondělí 28. srpna do pátku 1. září bude v ulici Čermákova probíhat oprava komunikace pod garážemi. V průběhu oprav proto bude znemožněn příjezd ke garážím.

Ve výjimečných případech, týkajících se neodkladného vjedu ke garážím, kontaktujte hlavního vedoucího stavby pana Petra Buka – telefonní číslo: 733780375.

Děkujeme za pochopení.

Tina Kárníková

Nahoru