Jak bude vypadat stezka u koupaliště?

10. 8. 2023

příloha smlouvy_-_LINK_projektMěsto právě zahájilo práce na studii proveditelnosti na stezku pro pěší a cyklisty u koupaliště Palouky. Studii vypracuje brněnská firma Link projekt.


Studie bude vypracována ve dvou variantách, a to ve variantě A – přemostění a ve variantě B – zavěšená lávka. Studie porovná technickou, ekonomickou i koordinační náročnost obou variant. Obsahovat bude odhad nákladů na realizaci jednotlivých variant a dále u varianty A odhad nákladů na most ke koupališti jako samostatný stavební objekt. Varianta A bude zpracována v souladu s architektonickou studií „Studie rekonstrukce areálu letního koupaliště Palouky a novostavba krytého bazénu". Studie proveditelnosti rovněž doporučí místa pro provedení inženýrskogeologického průzkumu a jeho rozsah.
-pch-

Nahoru