Silnice z Kúsek do Březejce se dočká opravy

10. 8. 2023

silniceMístní komunikace spojující Kúsky s Březejcem je v dosti špatném stavu. V nejbližších dnech se ovšem dočká opravy. Město Velké Meziříčí už podepsalo smlouvu s dodavatelem firmou Inženýrské stavby Brno a brzy se začne pracovat.


Oprava silnice vyjde na 2 821 115,97 koruny. Nejzazším termínem ukončení stavby je 31. říjen 2023, ale lze odhadovat, že jestliže budou příznivé povětrnostní podmínky, bude oprava ukončena výrazně dříve. Pracovat se bude na úseku z Kúsek na hranici katastru. Z Březejce už je oprava silnice hotová.
-pch-

Nahoru