Městská knihovna se dočká vytoužené rekonstrukce

19. 4. 2023

VLM vstup_01_230323Město získá téměř šestašedesátimilionovou dotaci na rekonstrukci městské knihovny. Jestli se nestane nic nepředvídatelného, rozběhne se harmonogram prací, na jehož konci bude přestřižení pásky v novém areálu městské knihovny v září 2026.

Městské knihovny už dávno nejsou jen místem, kde je možné si toliko půjčovat knížky. Čím dál tím víc plní úlohu všestranného kulturního zařízení, kde se lidé potkávají s kulturou i se sebou navzájem. Tuto funkci se Městské knihovně Velké Meziříčí daří plnit měrou vrchovatou, ale stále je vidět, že se přes veškerou snahu vedení, jedná o dočasné provizorium. To se konečně změní.

Stavební práce na nové knihovně jsou odhadnuty na 90 milionů korun a měly by začít v první polovině příštího roku. Jak se již obyvatelé Velkého Meziříčí od starosty Kaminarase v jeho pravidelném videu dozvěděli, městská knihovna bude po dobu stavby přestěhována do budovy Charity. Na zpracování projektové dokumentace pro změnu v užívání stavby uvolnili radní 68.000 korun.

„Městská knihovna si rekonstrukci a přístavbu zaslouží a usilovali jsme o to mnoho let. Jsem rád, že se to konečně povedlo a věci se pohnou kupředu. Zvýší se tím nejen komfort pro čtenářskou obec, ale také pestrost kulturního vyžití ve městě," pochvaluje si starosta města Alexandros Kaminaras.

Rekonstruovaná knihovna popostrčí Velké Meziříčí v této oblasti mezi moderní města 21. století. Na nové zázemí se mohou těšit nejen čtenáři, ale i všichni ostatní návštěvníci. Důležitá a méně známá je funkce městské knihovny pro osoby s nejrůznějším hendikepem. Právě městské knihovny by měly být jejich mosty do většinové společnosti. Nový projekt toto beze zbytku splňuje.

„Jsem přesvědčena, že se obyvatelé města a širokého okolí mohou těšit na účelnější, o něco větší a nepochybně reprezentativnější prostory. K těm méně tradičním nebude patřit ani tak multifunkční sál, ale spíše malé divadlo, zahradní altán či terasa s posezením. Všechna uvedená místa budou plně využívána pro pestrou škálu u nás obvyklých aktivit. Dojde také ke změnám umístění jednotlivých provozů a k jejich zásadnímu propojení. Díky tomu budeme moci opustit dosavadní systém oddělující služby pro čtenáře dospělé a dětské. Zkrátka celkově více roztáhnout křídla a krom klasických nabídnout i netradiční akce. To by ale bylo na delší rozhovor," řekla ředitelka knihovny Ivana Vaňková.

Jan Uher

Nahoru
Caught at shutdown