Oznámení o době a místě konání druhého kola volby prezidenta

25. 1. 2023

322534617 845521366746246_4672151802468611990_nDruhé kolo prezidentských voleb se uskuteční v pátek 27. ledna 2023 od 14 do 22 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 od 8 do 14 hodin.

Upozornění:
Hlasovací lístky pro druhé kolo volby prezidenta obdrží každý volič ve volební místnosti.

Místa konání volby a volební okrsky:
docxOznámení o době a místě konání volby prezidenta – II. kolo

Voliči bude umožněné hlasování ve chvíli, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem ČR, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem).

Neprokáže-li volič svou totožnost doklady uvedenými výše, nebude mu hlasování umožněné.

Voliči také nebude umožněné hlasování, pokud nevstoupí do prostorů, které jsou určené pro úpravu hlasovacích lístků.

Tina Kárníková

 

Nahoru