Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky

13. 1. 2023

P1690196Starosta města Velké Meziříčí podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, oznamuje:

 1. Volba prezidenta České republiky se uskuteční:

dne 13. ledna 2023 v době od 14:00 do 22:00 hodin a dne 14. ledna 2023 v době od 8:00 do 14:00 hodin.

2. Místa konání volby a volební okrsky:

docOznámení o době a místě konání volby prezidenta

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem ČR, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem). Neprokáže­­‑li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostor určených pro úpravu hlasovacích lístků.

5. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech volby volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

Nahoru