Vedení města chce navýšit odměny radním, zastupitelům a členům výborů a komisí

8. 11. 2022

P1710121Dosud byly odměny radních a zastupitelů města spíše symbolické. Vedení navrhuje navýšení odměn oproti současnosti tak, aby odměny dosáhly srovnatelné výše s odměnami v podobně velkých městech, kde tento krok učinili dávno. Pro zastupitele nezdaněné 2 000 korun a pro neuvolněného radního 7 500 korun měsíčně, tak zní návrh, který jde 8. listopadu na stůl zastupitelstvu města.

Radní města doporučují zastupitelstvu schválit navýšení odměn pro radní, zastupitele a členy výborů a komisí. Rozhodnutí radních předcházela analýza, která potvrdila, že velkomeziříčští funkcionáři pobírají jedny z nejnižších odměn v širokém okolí. „Výše odměn za čas, který zastupitel stráví prací mimo oficiální zasedání rady nebo zastupitelstva je v současnosti skutečně nedůstojná. Za dosavadních 600 korun hrubého za měsíc toho nelze nic moc navíc po nikom chtít. Práce zastupitele, a především radního, si to však vyžaduje. Semináře, porady, práce v terénu – to vše probíhá mimo zasedání zastupitelstva nebo rady (u kterých je možnost refundace mzdy zaměstnavateli) a stojí to mnoho času navíc. Odměna proto musí více odpovídat časovému vytížení. Pokud zkrátka chceme, aby radní a zastupitelé věnovali práci pro město více času, pak je logické, že ho musíme zaplatit lépe než dosud. Je třeba zdůraznit, že jde sice o zvýšení, ale navrhované částky ani nedosahují zákonem stanoveného maxima tak, jak to mají v celé řadě jiných měst," okomentoval starosta města Alexandros Kaminaras. Ministerstvo vnitra stanovuje maximální odměny pro neuvolněné radní a zastupitele. U starosty a místostarosty města v uvolněných funkcích je částka pevně daná.

„Zastupitelstvo a rada města si zřizuje na pomoc výbory a komise, jejichž členové odvádějí také kus práce. Členové finančního a kontrolního výboru byli dosud bez honoráře. V našem návrhu jim nabízíme vyplácet 200 korun a předsedovi 600 korun. Navýšit chceme i částky pro předsedy a členy komisí pro místní správu," shrnul místostarosta města Martin Kaman.

Zuzana Najtová

Nahoru