Příjem žádostí o granty končí, pouze u Zdravého města začíná

28. 10. 2022

20024d91-4c43-4052-85dd-a17a1761e29cZastupitelstvo města každoročně schvaluje grantové programy na podporu sportu, kultury, sociální oblasti a Zdravého města Velké Meziříčí. V roce 2023 nejvíce podpoří žadatele v oblasti sportu.

Místní sportovní kluby, oddíly a organizace, které aktivně působí na území města, získají 7 700 000 korun. Zastupitelé schválili pro mládež 5 200 000 korun, pro dospělé 1 500 000 korun a 1 000 000 korun na odměny trenérům mládeže.

Grantový program pro poskytování dotací v sociální oblasti pro rok 2023 nabídne více než 3 000 000 korun. Na sociální služby, mezi které řadíme sociální péči, prevenci a odborné sociální poradenství, vyčlenili zastupitelé 2 744 577 korun. Další sociální aktivity, mezi které spadá podpora zdravotně postižených občanů nebo programy se zaměřením na prevenci sociálního vyloučení, si rozdělí 617 166 korun.

Grantový program podpory kultury města Velké Meziříčí rozdělí stejnou částku jako v loňském roce, tedy 700 000 korun. V neposlední řadě jsou pořadatelé akcí na podporu zdraví, zdravého životního stylu a udržitelného rozvoje ve smyslu projektu Zdravého města, mezi něž se rozdělí 90 000 korun.

Více informací o jednotlivých grantech se dozvíte pod tímto odkazem.

Zuzana Najtová

Nahoru