Náměstí sv. Šebestiána se dočká obnovy

25. 10. 2022

P1460214Víte, kde se nachází náměstí sv. Šebestiána? Mnozí místo znají jako park při výjezdu z náměstí nebo parčík u městských hradeb. Město připravuje návrh jeho regenerace. Ten se bude týkat zejména veřejné zeleně. Částečná realizace by mohla proběhnout už v listopadu letošního roku.

„Tento důležitý veřejný prostor ve středu města je v současnosti zanedbaný, městské hradby jsou ukryté za vysokými jehličnany, které už nejsou v dobrém stavu a do našich nadmořských výšek ani nepatří. Protože zde přebujelá zeleň poskytuje po celý rok dostatek stínu a tvoří částečnou pohledovou clonu, nejvíc ze všeho toto místo využívají pro celodenní pobyt lidé bez domova nebo skupinky alkoholiků a drogově závislých ke svým „zálibám". Navrhovaná úprava má přispět ke změně tohoto stavu tak, aby se lidé nemuseli bát kolem hradeb chodit," vyjádřil se k regeneraci náměstí sv. Šebestiána starosta Alexandros Kaminaras.

„Celý prostor dlouhodobě volá po úpravě odpovídající společenskému významu a požadavkům na estetiku a bezpečnost. S přihlédnutím ke skutečnosti, že zájmová lokalita není řešena jako součást úprav centra v rámci architektonické soutěže, jsem vypracovala dokumentaci zahrnující dílčí regeneraci prostoru. Obnova nebude nijak omezovat další úpravy či rozšíření prostoru. V první fázi vykácíme dřeviny, které nejsou v dobré zdravotní kondici, demontujeme mobiliář, který později nahradíme za nový dle sjednoceného manuálu a doplníme zeleň novou výsadbou," okomentovala obnovu části hojně využívaného prostoru v centru města zahradní architektka Martina Drápelová.

V budoucnu se nabízí i možnost umístit do prostoru sochu sv. Šebestiána a tím navrátit místu opodstatnění jeho názvu.

Zuzana Najtová

P1700882

Nahoru