Město představilo budoucí podobu náměstí

2. 9. 2022

VIZU 1_NADHLEDVeřejná prezentace architektonické studie velkomeziříčského náměstí a přilehlých ulic přilákala bezmála padesátku lidí. Kromě ukázky studie a vizualizací architekti Ing. arch. David Mikulášek, Ing. arch. Filip Musálek a Ing. arch. Linda Obršálová ochotně odpovídali na otázky přítomných. K nim se v otázkách na termín realizace a finanční náročnost rekonstrukce náměstí připojil také starosta města Alexandros Kaminaras. Největší vlnu zájmu vzbudilo množství parkovacích míst, kterých oproti minulému soutěžnímu návrhu přibylo na konečné číslo 195 s tím, že budou rozdělena v celé ploše řešeného území tak, aby jich v samotném středu náměstí ubylo, dále se diskutovalo o zeleni nebo podzemních kontejnerech.

VIZU 2_PODZIM_STRED„V první řadě chci poděkovat občanům, kteří se o svoje město zajímají a na představení projektu přišli. Děkuji zhotovitelům studie za jejich kvalitní práci, účast na veřejné prezentaci a ochotu zodpovědět všechny dotazy. Taktéž děkuji pracovní skupině tvořené převážně zastupiteli, která věc s autory průběžně konzultovala. Rekonstrukce náměstí bude bezesporu jednou z největších stavebních událostí příštího volebního období. Architektonická studie byla nutným krokem k možnosti pokračovat v projekčních přípravách, aby mohla být v roce 2024 zahájena stavba," uvedl starosta města Alexandros Kaminaras. V ideálním případě začne město v roce 2023 soutěžit zhotovitele stavby, který ve dvou etapách, nejpozději do dvou let, dokončí kompletní rekonstrukci náměstí s velkým N.

„Těší mě velký posun, kterého se nám podařilo docílit. Od loňského září, kdy jsme na zastupitelstvu schválili dopracování studie, se scházíme nad hotovým dokumentem, který je prvním pomyslným krokem, na kterém teď budeme stavět dál. Nikdy dřív jsme nebyli takhle blízko rekonstrukci náměstí. Důležité je to i proto, že kanalizace pod náměstím je za hranicí své životnosti a rozkopat náměstí by bylo nutností, i kdyby neexistoval plán rekonstrukce, což by byla katastrofa. Máme vidinu, že v roce 2026 se budeme procházet po novém, moderním a zároveň funkčním náměstí, které ctí historii místa a zároveň dobře slouží současným občanům města," přiblížil s nadšením Kaminaras. Následující krok povede k vysoutěžení projektanta, kterému vypracovaná studie poslouží jako podklad pro navazující stupně projektové dokumentace. Dodržet bude muset dopravní režim v centru města, použité povrchy, z nichž se využije i původní dlažba, která teď na náměstí je, nebo velmi zajímavé řezané prvky, které odráží světlo a slovy architektů je díky nim dlažba „živá". Ze záchytného parkoviště v ulici Radnická u drogérií se bude vyjíždět na hlavní komunikaci do ulice Pod Hradbami. Stromy uprostřed se doplní novými lípami a až ty současné dožijí, tak mladší povyrostou, tudíž zůstane zeleň kontinuálně zachovaná. Zeleň obohatí ještě javory a bezplodé višně a hrušně. Dešťová voda se bude akumulovat, osvětlení bude v teplých tónech a posezení na jednoduchých dřevěných lavičkách v některých případech překvapí možností otáčení. Zhotovitelé studie pracovali s historií a malé náměstí (piazzetta) vedle kostela by podle jejich představ mělo nabídnout klidovou zónu s dominantním prvkem, jímž je zvon dnes ležící ve Špitálku.

Budoucí náměstí bude moderní, funkční a pro lidi. Posuďte sami.

Zuzana Najtová

VIZU 7_MLZITKA

Nahoru