Účastníkům významného semináře se dostalo vřelého přijetí na radnici

24. 8. 2022

P1650317Členové Komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky JČMF (Jednoty českých matematiků a fyziků) se sešli v Meziříčí, aby se zúčastnili XX. semináře o filosofických otázkách matematiky a fyziky pořádaného ve spolupráci s Gymnáziem Velké Meziříčí.

V nabitém čtyřdenním programu našli účastníci prostor zavítat na radnici, kde je přivítal starosta města Alexandros Kaminaras. Ten obdržel od ředitele gymnázia a zároveň svého bývalého pedagoga, Aleše Trojánka, známou knihu Teorie relativity. Kaminaras vzpomenul historii radnice, významnost dějinných událostí, lákal přítomné na návštěvu zajímavých míst a v závěru je pobídl, aby si připili na příjemně strávené dny v našem městě.

O konání semináře jsme informovali ve Velkomeziříčsku, na některé přednášky může zavítat i veřejnost.

Zuzana Najtová

Nahoru
Caught at shutdown