Festival vstupuje do další etapy

4. 7. 2022

eff STRNADLOVÍ_copyLetošním hlavním tématem festivalu byl kontrast, střet a společenská debata nad soukromým a veřejným. „Složitá společenská témata přináší našim návštěvníkům špičky ve svých oborech. Nejinak tomu bylo i letos. Programovou skladbu jsme uspořádali podle přání našich diváků. Festival jsme z tradičních deseti festivalových dnů zkrátili na dnů sedm. O víkendu jsme jim nabídli program v dopoledních, odpoledních i večerních hodinách. Odborné festivalové bloky návštěvníkům nabídly přednášky a debaty z oblasti kybernetické a potravinové bezpečnosti, vědeckého výzkumu a jeho využití. Nechyběl filozofický názor na střet veřejného a soukromého a také pohled architektů na problematiku veřejného prostoru. Zaujala i témata obecnější – například přednášky o vůních ve starověku nebo o entomofagii, doplněné ochutnávkou kulinárně upraveného hmyzu. Avizovanou českou protikovidovou tvář číslo jedna, Petra Smejkala, jsme na festivalu přivítali prostřednictvím online přenosu z USA," přiblížil program ředitel festivalu Milan Dufek. Festival zahájili významní hosté z akademické sféry i veřejného života. Mezi jinými ředitel Filosofického ústavu AV ČR Ondřej Ševeček, náměstek hejtmana Kraje Vysočina Vladimír Novotný, senátor Josef Klement, starosta města Alexandros Kaminaras, majitel velkomeziříčského zámku a dlouholetý významný příznivec festivalu Jan Podstatzky Lichtenstein a řada dalších.

Zahájení strnadovŠestnáctý ročník festivalu přinesl 20 přednášek, které navštívilo 1115 návštěvníků. V rámci doprovodného programu se uskutečnily 3 koncerty, výstava obrazů, divadelní představení na filozofické téma a divadelní představení pro děti. Velký zájem byl o talkshow Zbigniewa Czendlika a Tomáše Sedláčka. „Po loňském velkém úspěchu filozofické kavárny, tedy přednáškového bloku v prostředí skutečného kavárenského ruchu, jsme letos kavárnu zopakovali. Lidem jsme nabídli dopolední posezení po oba víkendové dny festivalu v galerii muzea na velkomeziříčském zámku. Pohled na současnou vědu v kavárně poskytli předseda vědecké rady AV ČR Pavel Baran a ředitel Ústavu biochemie a organické chemie AV ČR Zdeněk Hostomský. Zajímavé bylo i filozofování s bývalým děkanem FF MU Josefem Krobem. Velký ohlas jsme zaznamenali na jedinečný koncert v jinak nepřístupných prostorách nové synagogy, který jsme spolupořádali v rámci hudebního festivalu Concentus Moraviae. Koncertu předcházela moderovaná diskuse o proměně synagogy ve Velkém Meziříčí," doplnil Milan Dufek. Festival uzavřela Afterpárty, moderovaná debata s ředitelem festivalu Milanem Dufkem o festivalu filozofie. Její součástí byla Vzpomínka na Jiřího Michlíčka, kde si účastníci připomněli jeho nesmazatelný otisk, který zanechal na festivalu filozofie svou fotografickou a filmovou tvorbou.

Běžet či_tqnči_strnadováFestivalu se dostalo velkého uznání na akademické půdě. Slavnostní předávání Cen AV ČR za rok 2020 se vzhledem k pandemii uskutečnilo až letos, v pátek 3. června na Veletrhu vědy. Oceněným vědcům předala ceny předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová. Bylo předáno devět ocenění ve třech kategoriích. V kategorii Za propagaci nebo popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací převzal cenu ředitel velkomeziříčského filozofického festivalu Milan Dufek. „Velké poděkování patří všem, kteří stojí za přípravou či vlastním průběhem festivalu. Festival nelze pořádat bez patřičné podpory. Hlavním finančním garantem EFF je dlouhodobě Město Velké Meziříčí. Organizačně celou akci zajišťuje kulturně společenská organizace města JUPITER club. Odbornými garanty festivalu jsou Filosofický ústav AV ČR, Filosofická fakulta MU v Brně a Akademie věd ČR. Finančně festival podporuje také Kraj Vysočina. V odborné přípravě festivalu odvádí skvělou práci programový výbor: Pavel Baran, Josef Krob, Ondřej Ševeček, Petr Dvořák, Michal Hauser, Juraj Hvorecký, Milan Dufek. Největší dík patří posluchačům festivalu, kteří svou přítomností navozují skvělou atmosféru a šíří dobré jméno festivalu i Velkého Meziříčí," uzavřel Milan Dufek.

Jupiter club

Nahoru