Lidé se dočkají lávky i náplavky

1. 6. 2022

P1540091Participativní rozpočet, ve kterém jste měli možnost hlasovat o 9 návrzích, zná své vítěze. Největší množství hlasů dostal návrh E) Dřevěná lávka přes řeku Balinku. Na druhé příčce se umístil návrh A) Relaxační zóna – náplavka. Během května se investorské oddělení zabývalo projektovou a administrativní přípravou. Výsledkem je, že by se měly realizovat oba uvedené návrhy.

 Během poslední fáze prověřování záměru vyplynuly nové podmínky dotčeného orgánu – Povodí Moravy. „Po zjištění skutečnosti, že lávka přes řeku Balinku musí překonat takzvanou stoletou vodu, jsme ihned nechali zpracovat finanční rozpočet takto upravené stavby. Očekávali jsme prodražení, a to se potvrdilo. Předběžný odhad překračuje částku 800 000 korun," uvedl Antonín Šilhavý, vedoucí oddělení investorského. V rámci participativního rozpočtu uvolnili představitelé města 300000 korun, což na vybudování lávky bohužel stačit nebude.

„Za návrhy i hlasy děkujeme, věřte, že nepřijdou vniveč. Nápad na přemostění do Balinského údolí nadchl hlasující i nás, proto se jím necháme inspirovat a připravíme jeho projekt do rozpočtu na příští rok. Navíc se zde rýsuje možnost spolufinancování s obcí Oslavice vzhledem k tomu, že lávka má spojovat naše katastrální území. Vyčleněné finance z participativního rozpočtu přesto využijeme a zrealizujeme za ně návrh, který se v hlasování umístil na druhém místě. Výsledkem participativního rozpočtu tak v podstatě bude realizace hned dvou návrhů. Náplavku u soutoku řek vybudujeme ještě v letošním roce, lávku přes Balinku připravíme k realizaci v roce následujícím," okomentoval starosta města Alexandros Kaminaras.

Relaxační zóna v centru města u Ostrůvku začne vznikat během léta. „Máme souhlasné stanovisko správce povodí a pracujeme na konkrétním projektu. Dle předpokladů se první lidé na lavičky posadí do podzimu," popisuje Šilhavý. Premiéra zapojení občanů do rozhodování o rozvoji svého města přinesla inspirativní nápady, zájem obyvatel i dva nové projekty. I díky vám může naše město vzkvétat.

Zuzana Najtová

MAPA A

Nahoru