Český telekomunikační úřad informuje

27. 5. 2022

hand-2773840Přinášíme vám potřebné informace, které napomohou tomu, aby lidé mohli nadále nerušeně sledovat televizi přes anténu a zároveň využít i nové mobilní služby.

Český telekomunikační úřad informuje občany, kteří přijímají televizi přes anténu, že v regionu dojde k uvádění do provozu základnových stanic nových mobilních sítí za účelem zlepšení kvality a dostupnosti mobilních datových služeb. Uvedená skutečnost může ovšem za určitých nepříznivých podmínek způsobit zhoršení kvality příjmu televizního signálu přes anténu. Odstranění rušení vašeho televizního příjmu má povinnost zajistit mobilní operátor. Aby došlo k řešení případných technických problémů, doporučuje se co nejdříve oznámit skutečnost Českému telekomunikačnímu úřadu. Ten v dané věci rozhodne a operátorovi uloží povinnost jednat ve věci.

Jak konkrétně postupovat se dozvíte v informačním dopise Českého telekomunikačního úřadu. Přikládáme i dokument Oznámení o rušení televizního příjmu.

Lucie Málková

Nahoru