Knihovna má blízko k zasloužené rekonstrukci

19. 5. 2022

P1410809Městské knihovně ve Velkém Meziříčí se nabízí šance na rozsáhlou renovaci a přístavbu objektu. Město hodlá žádat o dotaci, která by mohla pokrýt až 85 % uznatelných nákladů projektu.

V pondělí 25. dubna se v zasedací místnosti radnice konala pro zastupitele města prezentace projektu rekonstrukce městské knihovny. Zástupci sdružení kreativních architektů UYO, Ing. arch. Jan Skoumal a Ing. arch. Ludmila Jankovichová vidí knihovnu jako moderní společenské centrum. V budoucnu by tak mohla disponovat reprezentativnějším vstupem do budovy, většími výpůjčními prostory pro děti i dospělé, zajímavější divadelní scénou i novým víceúčelovým sálem. Zvětšilo by se administrativní, skladové i sociální zázemí.

Architekti neopomněli zohlednit ani potenciál prostorné zahrady, do které se otevřou nejen všechny prostory, ale nabídne také posezení na terase, stupňovitém schodišti nebo v altánu.

Prezentace se osobně účastnila i ředitelka knihovny, Mgr. Ivana Vaňková, která s architekty na projektu velmi úzce spolupracovala. Potvrdila, že potřeby dnešních knihoven se mění. Nenabízejí už pouze výpůjční službu, ale celou řadu dalších aktivit. „Přes dvacet let pořádáme výstavy, soutěže, semináře, besedy, zahradní programy, divadelní představení, autorská čtení nebo vzdělávací kurzy ve stísněných podmínkách. Věřím, že nám rozšíření prostor umožní nejen ve všech aktivitách pokračovat, ale také nabízet další. Zejména takové, kterých jsme se postupně zřekli z důvodu nedostatku místa nebo velké bariérovosti stávající budovy," poznamenala Vaňková.

Město Velké Meziříčí připravuje předložení žádosti o dotaci ze zdrojů Evropské unie, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2021-2027 (dále jen IROP 2021-2027). Programový dokument IROP 2021-2027 schválila Vláda České republiky a předložila jej ke schválení Evropské komisi. Schválení programového dokumentu se předpokládá během prvního pololetí roku 2022, na což naváže vyhlášení prvních výzev.

Lucie Málková

Nahoru