Město vyhlašuje veřejnou sbírku

13. 4. 2022

ViewImageMěsto Velké Meziříčí vyhlašuje veřejnou sbírku, ověřenou a schválenou Krajským úřadem Kraje Vysočina, za účelem finanční pomoci panu Josefu Pacalovi z Hrbova, který se ocitl v tíživé životní situaci.

Výtěžek sbírky se použije k obnově jeho dílny včetně vybavení sloužícího k podnikání, kterou dne 1. dubna 2022 totálně zničil požár.

Veřejná sbírka bude zahájena 14. dubna 2022 a potrvá do 13. října 2022.

Pro účel sbírky byl u Komerční Banky zřízen zvláštní bankovní účet č.: 123-5475910297/0100.

Zároveň je možné složit hotovost na pokladně Městského úřadu Velké Meziříčí.

Vedení města se tímto obrací na širokou veřejnost s prosbou o poskytnutí finančního příspěvku a předem upřímně děkuje všem případným dárcům.

Lucie Málková

KrÚ Kraje Vysočina - Osvědčení o datu přijetí oznámení o konání veřejné sbírky - Město Velké Meziříčí

Nahoru