Novoroční zdravice starosty města

1. 1. 2022

4Vážení občané Velkého Meziříčí, milí sousedé,

v loňském novoročním projevu jsem vyjadřoval naději, že rok 2021 bude o poznání lepší než ten předchozí, hovoříme-li o pandemii stále svírající naši zemi. Jako společnost jsme vynaložili poměrně velké úsilí, abychom dalšímu omezování každodenního života předešli a dlouho se zdálo, že se nám to podaří. Nicméně konec roku ukázal přesný opak.

S kolegy působíme ve vedení města téměř dva roky a po celou dobu se potýkáme s všudypřítomnými dopady stále se prohlubující koronavirové krize. Lze říci, že jsme naskočili do nejtěžší polistopadové doby. V rámci našich kompetencí jistě neudáváme směr boje s pandemií, protože to je hlavně na politicích celostátní úrovně, ale neustále řešíme dopady různých krizových opatření na dění v našem městě. Mnohokrát jsme se museli v krátkém čase rozhodovat mezi tím, zda akci úplně zrušit, odložit, či ji uskutečnit nějakou kompromisní formou. Krize se také dlouhodobě propisuje do fungování nejvyššího orgánu města, kterým je zastupitelstvo. Za ty dva roky jsme snad nezažili jednání bez respirátorů na ústech a za přítomnosti všech zastupitelů. Ještě před pár dny jsem si také myslel, že budu novoroční projev číst na náměstí přímo před Vámi, ale je tomu na poslední chvíli opět jinak. Dnešní doba si tak žádá obrovské množství organizační práce nad běžný rámec, ve kterém se do vzniku pandemie všichni pohybovali. Dva roky života v tomto duchu, kdy nelze nic s jistotou plánovat a dělat, jsou dostatečně dlouhým časem na to, aby se v rámci celé společnosti o slovo začala hlásit demotivace a mírná únava. Logicky.

Doba plná omezení a polovičatých řešení už zkrátka trvá déle, než jsme čekali. To, co platí dnes, nemusí platit zítra. Orientace v rapidně se měnící situaci je stále náročnější a hledání jistot taktéž. Domnívám se, že se nacházíme v celospolečenské krizi, jejíž příchod se po mnoha a mnoha letech hojnosti nakonec stejně očekával. Všichni vnímáme zdražování všeho kolem nás, situace ve stavebnictví se mění tak razantně, že standardem bydlení přestává být nový rodinný dům se zahradou na předměstí. Dojde k přeměně životního standardu. Jsem si jistý, že to neznamená zhoršení našich životních podmínek a možností. Znamená to spíš nutnost změny jeho vnímání. Znamená to nutnost nalezení nových hodnot a šanci pro změnu životního stylu. To je něco, co bude muset každý z nás v sobě samém přijmout za své, protože jinou možnost mít zkrátka nebude. Na pomyslné sinusoidě značící prosperitu společnosti se nacházíme právě dole. Dobrou zprávou tak je, že nás čeká zase cesta nahoru. Je však třeba přijmout skutečnost, že nebude vypadat úplně stejně jako ta předchozí.

Přiznávám, že nevím, s jakou rychlostí se nám jako společnosti podaří dostat zpátky na vrchol křivky. Nevím ani jaké konkrétní kroky k němu vedou a kdy přesně se tam dostaneme. S jistotou však vím, že se ten proces neurychlí prezentováním kritiky, rychlých soudů a nenávistných projevů v současnosti doprovázejících snad každou veřejnou diskuzi vedenou jak ve skutečném světě, tak obzvlášť ve světě virtuálním, a to k jakémukoliv tématu. Vytratila se důvěra v autority. Politik je sprosté slovo. Řady příznivců konspiračních teorií rostou. Úspěšný člověk se stává podezřelým člověkem (i když to tu asi bylo vždy). V tuto chvíli chci situaci trochu zklidnit. Všechno, co jsem právě zmínil jsou přirozené doprovodné jevy každé krize. Jednak to znamená, že o moc horší už to nebude a jednak je to pro nás signál, že tudy cesta nevede a je třeba v sobě znovu nalézt pohodu a vůči okolí projevovat pozitivní přístup. Je třeba, abychom znovu začali sobě navzájem věřit. Je třeba diskutovat s respektem a umět naslouchat. Je třeba si připustit, že svět nemusí být jeden velký podvod, a že nás dnešní doba učí minimálně to, že v životě mohou nastat takové situace, se kterými nemá lidstvo dostatek zkušeností a hledá způsoby, jak se s nimi vypořádat. Ani ti největší odborníci nemají v takové chvíli připravená zaručená řešení krize. V takové chvíli jsme na tom zkrátka všichni stejně a nemůžeme očekávat, že se o nás zase někdo ihned a bezchybně postará a problému nás navždy zbaví. Tak to skutečně není. Buďme proto k sobě velmi ohleduplní a buďme trpěliví. Nic z výše popsaného, prosím, nevnímejte jako prázdné a obecné fráze. Myslím to vážně. Každý den máme přeci možnost pozitivně ovlivnit mnoho lidí, kterým vstupujeme svojí přítomností do života. Buďme k sobě proto vlídnější a zodpovědnější. Důvěřujme si.

V tomto roce nás čekají komunální volby. Je jisté, že ve zbývajícím krátkém čase nynějšího volebního období toho zastupitelstvo již mnoho udělat nestihne. O to víc si přeji, abychom jako zastupitelé tento čas využili pro narovnání vztahů a projevení vzájemného respektu. Přeji si, abychom veškerou práci, kterou máme rozdělanou, společnými silami napříč zastupitelským spektrem posunuli co nejvíce vpřed a svoji energii soustředili spíše na konstruktivní diskuzi při řešení skutečně přínosných věcí pro rozvoj města než do politických konfliktů, které městu pouze škodí a nedůvěru lidí v autority prohlubují. Naše město potřebuje dlouhodobou stabilitu jako sůl. Mnoho politicky bouřlivých let se na jeho nynějších nedostatcích značně podepsalo, a proto mu velmi přeji zklidnění v tomto ohledu a jistotu rozhodování. Přeji si, aby naše město i díky příštím volbám vedlo takové zastupitelstvo, které bude v důležitých věcech jednotné a bude schopno konstruktivní diskuze. Přeji si, aby zastupitelům nynějším i budoucím šlo hlavně o město a jeho kvalitní rozvoj, nikoliv o politikaření a vyřizování si účtů před kamerami. Toho bylo skutečně dost. Za sebe mohu říct, že se o vnášení stability do místní politiky budu snažit nadále a vůli pokračovat v práci pro naše město i v budoucnu rozhodně mám, protože mi na prostředí, ve kterém společně žijeme, velmi záleží.

Vážení spoluobčané, možná k Vám v období příchodu nového roku nepromlouvám úplně typickým způsobem plným bilancování a vzletných přání. O to s větší důležitostí však sděluji to, co mě při současném vnímání společenské nálady vyvstává na mysli a s o to větší upřímností Vás vyzývám k nalezení vnitřního klidu a projevení vlídnosti vůči lidem, se kterými při každodenním životě komunikujete. Navzájem nám bude lépe.

Do nového roku 2022 Vám, milí sousedé, přeji pevné zdraví, mnoho osobních i pracovních úspěchů a mnoho projevů lidského porozumění.

Váš starosta
Alex Kaminaras

thumb Noviny Přechod 2

Nahoru