Stavba vodovodu a kanalizace zapříčiní uzavírku Oslavické

24. 8. 2021

P13005492Na konci dubna letošního roku jsme vás informovali o havárii vodovodu v ulici Oslavická. Akutní opravu tehdy vyřešila Vodárenská akciová společnost během týdne. Na konci léta se pracovníci opět vrátí a v rámci stavby vodovodu a kanalizace silnici uzavřou.

Od 30. srpna tak bude ulice Oslavická od křížení s ulicí Třebíčská až po kruhový objezd v blízkosti základních škol uzavřená. Uzavírka by měla trvat do konce listopadu a nutné omezení provozu na kruhovém objezdu potrvá maximálně dva až tři dny. Prozatím není zhotovitel schopen říci, kdy přesně nebude průjezd přes okružní křižovatku možný. Investiční oddělení projednalo s provádějící firmou požadavek na uzavírku kruhového objezdu o víkendových dnech, upřesnil termín místostarosta města František Smažil. S časovým předstihem však budeme o změnách v režimu dopravy informovat. Obslužnost ulice Školní zajistí v tyto dny odstraněním betonových květináčů a umožněním průjezdu pro zásobování škol z ulice Jižní.

Zásadní změnou po dobu trvání uzavírky je přemístění autobusové zastávky „Velké Meziříčí, Oslavická škola". Dočasně bude autobus stavět v blízkosti sportovního areálu s umělým povrchem na silnici spojující ulici Třebíčská s obchvatem, odkud vede nejbližší cesta nejen k základním školám.

Zuzana Najtová

Nahoru