Veřejné projednání nového strategického dokumentu města proběhne za určitých podmínek

17. 6. 2021

P1320328V pondělí 21. června od 15 hodin se v kinosále Jupiter clubu uskuteční veřejné projednání návrhu Integrovaného plánu rozvoje města pro období 2021–2028 (IPRM) s odbornou i laickou veřejností. Jedná se o nový hlavní strategický dokument, ve kterém se vyjasňují priority rozvoje na následujících 8 let.

Zájemci o účast musí vzhledem k protiepidemickým opatřením prokázat u vstupu do budovy svoji bezinfekčnost na onemocnění covid-19. Otestovat se bude možné i přímo na místě. Účastníci mají zároveň povinnost užít ochranu dýchacích cest v podobě respirátoru po celou dobu konání akce.

Veřejnost se v rámci projednání bude moci vyjádřit k 5 základním osám:

  • Podnikání
  • Udržitelná doprava
  • Cestovní ruch
  • Město pro život
  • Udržitelný rozvoj

Prezentovat jednotlivé prioritní osy budou zpracovatelé Ing. Petr Macejka, Ph.D, ze společnosti UDIMO s.r.o. (osa udržitelná doprava) a Ing. arch Barbora Zemanová (ostatní osy).

Celé jednání bude možné sledovat také online formou, a to prostřednictvím speciálního odkazu umístěného na webovém portálu města.

Lucie Málková

Nahoru