Zaváděcí období parkovacího systému skončilo

19. 4. 2021

P1290716 1Na začátku měsíce dubna čekala občany Meziříčí velká změna v podobě spuštění nového parkovacího systému ve středu města. Pro jeho úspěšné a bezproblémové zavedení do praxe přistoupila radnice k vytvoření zaváděcího období.

Od 1. do 16. dubna prováděli strážníci městské policie společně s pověřenými pracovníky odboru dopravy instruktáž řidičů a nezaplacení parkovného nebylo v těchto dvou týdnech sankcionováno. Všem výše zmíněným pracovníkům, kteří se na asistenci řidičů přímo podíleli, patří velké poděkování za jejich obětavou práci.

Zaváděcí období nového parkovacího systému uplynulo. Nově je od pondělí 19. dubna každý řidič, který zaparkuje na placeném parkovacím místě ve vymezené oblasti, povinen uhradit poplatek za parkování bez výjimky, a to v požadované výši na základě platného ceníku. Na ostatních místech se nachází Zóna zákazu stání. Svá vozidla tak po obvodu náměstí nezaparkujete. Obvod náměstí je možné využít pouze pro krátké zastavení za účelem zásobování.

Žádáme řidiče, aby dopravní značení plně respektovali a nevystavovali se postihu za přestupek proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Lucie Málková

plakát

Nahoru