Město vyzve tři autory k dopracování architektonické studie rekonstrukce náměstí

13. 4. 2021

NáměstíRekonstrukce Náměstí a přilehlých ulic byla hlavním bodem zasedání zastupitelstva 13. dubna 2021. Po dlouhé diskuzi vzešel protinávrh, který zastupitelé odhlasovali v počtu dvanáct pro, šest proti a pět se zdrželo. Podstatou protinávrhu bylo aktualizovat všechny tři vítězné návrhy z již uplynulé architektonicko-urbanistické soutěže. „Většina členů vedení města byla proti tomuto návrhu, který sice může znamenat krůček vstříc rekonstrukci náměstí, ale za mnohem vyšší cenu i delší čas. Náměstí je v tak dezolátním stavu, že v tuto chvíli je třeba okamžitě zahájit přímou činnost vedoucí k jeho rekonstrukci, nikoliv o věci dále dlouze diskutovat," uvedl starosta města Alexandros Kaminaras.

Dalším krokem by nyní mělo být oslovení autorů prvních tří návrhů, kterými jsou brněnský architekt David Mikulášek a Linda Boušková s Filipem Musálkem, druhý v architektonické soutěži se umístil MCA atelier s.r.o. a třetí byl tým architektů ve složení: Ing. arch. Tomáš Kopecký, Ing. arch. Richard Ott, Ing. arch. Anita Prokešová a Ing. arch. Lucie Kadrmanová Chytilová.

Zuzana Najtová

Nahoru