Parkovací systém v centru města přinese řadu výhod

15. 3. 2021

parkováníVelké Meziříčí v současné době chystá spustit nový parkovací systém ve středu města. Jako obvykle u velkých změn je realizace provázená pozitivními i negativními reakcemi. Vedení města se tak rozhodlo přinést obyvatelům pár výhod a informací, které jistě v budoucnosti ocení.

 

 

 

Informace:

 • Při dosavadním systému není parkování na Náměstí a v přilehlých ulicích cenově regulováno, proto tyto prostory sloužily jako odstavné parkoviště.
 • Centrum města je cenným prostorem, který má sloužit obyvatelům jiným způsobem než pouze jako vhodné místo pro odstavení dopravního prostředku v centru města.
 • Výše poplatku za parkování je odstupňována od 5 Kč za 30 minut až po 150 Kč za celý den.
 • Cena za první kus nepřenosné parkovací karty pro rezidenty a abonenty je 3 000 Kč/rok, což je 250 Kč/měsíc a při rozpočítání na 365 dní v roce činí cca 8 Kč/den. Pro druhou a třetí nepřenosnou parkovací kartu je už cena dvojnásobná, to je 6 000 Kč/rok.
 • Informace pro parkující řidiče budou umístěny přímo na parkovacích automatech, na dalších veřejně přístupných místech i na webu města a v radničním tištěném zpravodaji Velkomeziříčsko.
 • Občany budou v prvních dnech provozu parkovacích automatů informovat terénní pracovníci městského úřadu, případně i městské policie.
 • Připravovaný systém parkovacích automatů je zcela běžný a v okolních městech dlouhou dobu používaný. Ze svých cest jej znají i obyvatelé Velkého Meziříčí.

Výhody:

 • Změnou systému z vybírání poplatku za vjezd na zavedení parkovacích automatů dojde k poklesu počtu parkujících vozidel. Díky odstupňované výši poplatku za parkování předpokládáme, že řidiči budou motivováni neparkovat zde zbytečně dlouho, a tak nebude problém ve vymezené oblasti zaparkovat.
 • Vjezd do ulice Kostelní je upraven stávajícím dopravním značením „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel" s dodatkovou tabulkou „Mimo dopravní obsluhy". Do vymezené oblasti za tímto dopravním značením však mohou vjíždět a zde parkovat rezidenti a abonenti mající zde místo trvalého pobytu či sídlo provozovny.
 • Systém parkovacích automatů poskytne rezidentům i abonentům za 8 Kč za den možnost s jistotou zaparkovat své vozidlo v centru města. Na rozdíl od situace na městských sídlištích, kde obyvatelé při bezplatném parkování tuto jistotu bohužel nemají.
 • Zaparkovaná auta v oblasti vymezené pro placené stání budou z velké zčásti „pod dohledem" kamerového systému.

Lucie Málková

park. letak

Nahoru