Bytový dům pro seniory se může začít stavět už letos

23. 2. 2021

1Zastupitelé podpořili záměr přestavby bývalého internátu Střední školy řemesel a služeb Velké Meziříčí na bytový dům pro seniory. Zároveň také schválili, aby město podalo žádost o dotaci vyhlášenou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Dotace může dosáhnout maximální hodnoty bezmála 13 milionů korun z celkových předpokládaných nákladů ve výši 65 milionů korun. Zastupitelé na svém zasedání 23. února jednohlasně prosadili realizaci záměru a posunuli tak možnost výstavby bytového domu pro seniory. „Děkuji všem zastupitelům za podporu tak významného projektu. Jsem přesvědčen, že přestavba bývalého internátu na bytový dům pro seniory je jedno z významných rozhodnutí zastupitelstva města," uvedl místostarosta František Smažil.

Budova přístupná z ulice U Světlé nabídne třicet nových bytů o velikosti zejména 1+kk a v menším zastoupení i 2+kk. Vlastnické vztahy k tomuto areálu jsou vypořádané, a tak přestavba může začít již v letošním roce. Mimo rekonstrukci budovy se úpravy dočká i stávající zeleň, kterou doplní venkovní relaxační zóna. V podzemí venkovní plochy se nainstalují vsakovací nádrže o objemu asi 50 m3 pro zadržování dešťových vod a jejich postupné zasakování do zelených ploch v areálu. Současná třípodlažní budova se zvýší o jedno patro nástavby, přístup do všech pater bude splňovat bezbariérové podmínky.

Zuzana Najtová

DPS3

Nahoru