Novoroční projev starosty města Alexandrose Kaminarase

1. 1. 2021

mestoDámy a pánové, vážení spoluobčané,

máme za sebou období adventu a svátků vánočních. Čas, kdy se setkáváme se svými nejbližšími, máme se více semknout, nalézt pochopení, vyhnout se konfliktům. V letošním roce to platí dvojnásob. Zažíváme jedno z nejtěžších období v novodobé historii. Pandemie koronaviru ovlivnila život každého z nás. Ukázala silné i slabé stránky naší společnosti. Nyní se musíme z této skutečnosti poučit a opět vnímat radost i z drobných úspěchů.

Přelom roku bývá tradičně příležitostí k ohlédnutí se. Přemýšlíme o tom, co se nám podařilo a co bychom naopak chtěli v budoucnu změnit. Přes stále aktuální nepříznivou situaci ve společnosti se nám v letošním roce podařila celá řada věcí, avšak rozhodně ne v takové míře, kterou jsme si ještě před koronavirovou krizí představovali. Proto věřím, že rok 2021 bude v tomto ohledu výrazně příznivější, a budeme tak mnohem plnohodnotněji pracovat na věcech, které toto město potřebuje.

Snažíme se, aby vám město do budoucna poskytlo co nejširší možnost volnočasového odpočinku, kulturního i sportovního vyžití. Mezi nejvýraznější plánované investiční akce nadcházejícího roku patří rekonstrukce mostu v Třebíčské ulici, dokončení stavby opěrné zdi na Bezděkově, změna parkovacího systému ve středu města, která půjde ruku v ruce s legalizací a úpravou parkovací plochy ve Svitu, dále výstavba nové volnočasové plochy na Hliništích nebo rozšíření naučných stezek v Balinském a Nesměřském údolí.
Co se týká projekčních prací – budeme intenzivně pokračovat v lokalitě Hliniště, kde v příštích letech plánujeme prodej několika desítek nových stavebních parcel. Chceme zadat projekt na první ze tří nově plánovaných okružních křižovatek tak, abychom mohli v roce 2022 stavět.

Osobně se chci zasadit o to, abychom v roce 2021 zadali zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci náměstí. Technický stav náměstí je ostudou tohoto města, stejně tak jako fakt, že o jeho rekonstrukci diskutují zastupitelé od roku 2016.

V neposlední řadě chci, abychom posouvali do popředí téma opravy infrastruktury městských sídlišť a městských nemovitostí, protože je patrno, že do údržby městského majetku se celé roky příliš neinvestovalo a přitom ho užívají všichni občané tohoto města.

Vážení, všichni jste již zaznamenali, že v těchto týdnech začalo v naší zemi probíhat očkování proti COVIDU-19, které se má dostat mezi širokou veřejnost koncem března. Chci vás proto vyzvat, abyste stejně jako já důvěřovali vědě a nechali se očkovat. V zásadě máme totiž jenom dvě možnosti – tou první je bránit se skrze různá omezení při shlukování určitého počtu osob, cestování a společenském životě, o jejichž nefunkčnosti jsme se během tohoto roku mohli přesvědčit, tou druhou je naděje v podobě očkování, které umožní, pevně věřím, návrat zpět do života, který máme rádi.

Přelom roku je vhodnou příležitostí k poděkování, a proto děkuji Vám všem, kteří jste se v uplynulém roce zapojili do dění ve Velkém Meziříčí a pomohli posunout kvalitu života zase o něco výše. Za výbornou spolupráci a podporu děkuji všem zaměstnancům městského úřadu a městských organizací i společností. Poděkování patří Vám všem obyvatelům tohoto krásného města.

Ing. arch. Alexandros Kaminaras
starosta města Velké Meziříčí

 

Nahoru