Vedení města plánuje pokračovat v jednáních o využití synagogy. Náklady na kompletní rekonstrukci odhaduje průzkum na 30 milionů korun

15. 12. 2020

P1150538Město má k dispozici průzkum stavu objektu Nové synagogy zpracovaný Fakultou stavební Vysokého učení technického v Brně. Ten odhaduje náklady na revitalizaci a památkovou obnovu objektu na 30 milionů bez DPH. Vzhledem k charakteru budovy město plánuje synagogu v budoucnu využívat ke kulturně společenským účelům.

Navzdory prvotním odhadům se ukázalo, že technický stav budovy není vůbec špatný. Díky tomu, že do objektu nezatéká, nedochází v posledních letech k poškození vnitřních prostor. Mezi zásadní navrhované změny v dispozici stavby patří odstranění stávajícího vstupního schodiště a nepůvodního stropu, který vytvořil vrchní patro využívané ke komerčním úkolům. V rámci samotného technického řešení synagogy by měly být kombinovány tradiční stavební postupy doplněné moderními technologiemi. Záměrem by mělo být provést úpravy šetrně tak, aby se eliminovalo případné další statické poškození budovy.

Nová synagoga vybudovaná začátkem 70. let předminulého století naposledy sloužila svému účelu v roce 1940, poté se z ní stalo skladiště německé armády. V roce 1992 ji v restituci získala Židovská obec Brno, které byla již opakovaně zamítnuta žádost o dotaci na opravu budovy z Regionálního operačního programu Jihovýchod. Od začátku devadesátých let budovu vlastníci pronajímají jako prodejnu textilu a spotřebního zboží.

Michaela Hudková, tisková mluvčí

Nahoru