Nová cyklostezka propojí Měřín s Velkým Meziříčím

25. 11. 2020

P1260188Myšlenka téměř dvanáctikilometrové cyklostezky, která by kopírovala trasu dálnice z Měřína přes Stráneckou Zhoř do Meziříčí, vznikla v roce 2008. Právě mezi těmito městy by měla vyrůst stezka pro cyklisty, která by mohla rozšířit možnosti pro ty, co se raději dopravují do práce na kole nebo je pro ně cykloturistika oblíbeným způsobem trávení volného času.

Vyhledávací studie cyklistické stezky D1 Měřín - Velké Meziříčí - Velká Bíteš byla zpracována v roce 2008, proto musela projít aktualizací do současné katastrální podoby. Její původně navrhovaná trasa však nebyla nikdy realizována.

Významným impulzem k znovuobnovení vybudování stavby byla návštěva místostarosty Měřína Ing. Jaroslava Pazdery a starosty Stránecké Zhoře Luboše Krejčího na zasedání velkomeziříčských zastupitelů loni v září. Nyní má město k dispozici dokumentaci potřebnou pro vydání územního rozhodnutí. Poté bude následovat majetkoprávní příprava, během které zaměstnanci správy městského majetku a bytů budou oslovovat majitele dotčených pozemků s žádostí o jejich odkup.

Cyklotrasa kolem dopravně velmi vytížené silnice II/602 má za cíl využít potenciál rozmanité krajiny a zajímavých kulturně-historických památek. Trasa z měřínského náměstí, okolo obce Pustina, přes Blízkovský potok, po novém cyklochodníku ve Stránecké Zhoři, kolem skladu společnosti Lidl, podél Lavičského potoka a rybníků Lalůvky povede až k soutoku řek Balinky a Oslavy ve Velkém Meziříčí. Její nedílnou součástí bude také místo pro posezení, odpočinek a dokonce i osvěžení v rybníku.

Michaela Hudková, tisková mluvčí

Situace širších_vztahů

Nahoru